Werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een moderne boorinstallatie met een hoogte van 30 meter. Op de locatie wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week gewerkt. Rondom de boorinstallatie staat tijdelijk materieel dat nodig is voor de uitvoering van de boring. Om het materieel naar de locatie te brengen, zullen een aantal extra transporten plaatsvinden. Op en rondom de locatie zijn diverse voorzorgsmaatregelen genomen om het geluid zoveel mogelijk te beperken.

De eerste boring op deze locatie werd in 2007 uitgevoerd. Met deze tweede boring hoopt NAM 0,2 miljard m3 gas aan te treffen. Van de te winnen hoeveelheid aardgas kunnen circa 125000 huishoudens een jaar lang hun huis van aardgas voorzien. Het gas veld bij Faan is een van de kleine gasvelden in Nederland. De hoeveelheid aardgas in het veld bij Faan is ongeveer 3000 keer kleiner dan het grote Slochteren gasveld.

Inloopbijeenkomst voor omwonenden

NAM nodigt de omwonenden van de locatie Faan en andere belangstellenden van harte uit voor een inloopbijeenkomst en bezoek aan de boring op donderdag 23 januari 2014. Deze inloopbijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis de Rotonde in Niekerk. U bent van harte welkom tussen 18.00 en 19.30 uur. Tijdens deze inloopbijeenkomst willen wij u graag inlichten over NAM’s activiteiten in het algemeen en specifiek over de activiteiten in Faan. Omdat het een inloopbijeenkomst betreft, kunt u zelf bepalen hoe laat u de sessie bezoekt.

Na afloop van deze inloopbijeenkomst, om 19.30 uur, is er een mogelijkheid om een bezoek aan de locatie te brengen. Vanaf Dorpshuis de Rotonde gaat u gezamenlijk naar de locatie toe. NAM zorgt voor vervoer. Om een schatting te krijgen van het aantal belangstellenden voor het bezoek aan de boring is het wenselijk om u op te geven. Dit kan door middel van het sturen van een e-mail naar nam-communicatie@shell.com. In de e-mail kunt u aangeven met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn.

Vragen of opmerkingen?

Indien er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u gedurende 24 uur per dag contact opnemen met de Centrale meldkamer van de NAM, (0592) – 36 40 00. Ook kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M. Lambers van afdeling Vergunningen en grondzaken via telefoonnummer 0592-364231.