De gashoudende laag die aangeboord wordt ligt op ongeveer 2100 meter diepte en is nodig om aardgas uit een nieuw gedeelte van het gasveld te kunnen produceren.

De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een moderne boorinstallatie met een hoogte van 30 meter. Op de locatie wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week gewerkt. Rondom de boorinstallatie staat tijdelijk materieel dat nodig is voor de uitvoering van de boring. Om het materieel naar de locatie te brengen, zullen een aantal extra transporten plaatsvinden. Op en rondom de locatie zijn diverse voorzorgsmaatregelen genomen om het geluid zoveel mogelijk te beperken. Zo wordt ondermeer tijdelijk een geluidsscherm geplaatst.

Gasproductie uit kleine velden

Dit gasveld hoort bij een van de 175 relatief kleine gasvelden in Nederland. Ongeveer de helft van NAM’s jaarlijkse gasproductie komt uit deze kleine gasvelden onder de Noordzee en elders in Nederland. De overige gasproductie komt uit het grote Groningen-gasveld (‘Slochteren’). Het Groningen-veld is een zeer groot gasveld waaruit op elk moment dat het nodig is, gas geproduceerd kan worden. Er is nog een grote voorraad aanwezig, maar om zo lang mogelijk dat veld te gebruiken is de NAM voortdurend op zoek naar relatief kleine gasvelden.

Voor vragen of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer R.J, Harssema van de afdeling Vergunningen en Grondzaken bereikbaar via telefoonnummer 010-4317318. Buiten kantooruren kunt u bellen met de Centrale Meldkamer van NAM via telefoonnummer 0592-364000.