Ook al waren de plannen nog pril, de NAM vindt het belangrijk om vroegtijdig met de inwoners en overheden te communiceren over de activiteiten in hun omgeving. Zo werden ondermeer inloopsessies georganiseerd voor de bewoners. Omdat de plannen nog pril waren, heeft de NAM in de tussentijd nog nadere studies uit voor dit project uitgevoerd.

In oktober 2012 heeft de NAM bekend gemaakt dat de studies uitwezen dat er nog verder onderzoek nodig was naar de te verwachten hoeveelheid aardgas die gewonnen zou kunnen worden door deze nieuwe boring. Deze laatste studie is onlangs afgerond; uit dit onderzoek blijkt dat de te verwachten hoeveelheid aardgas niet rendabel is. Daarom heeft NAM besloten dit project te beƫindigen. Daarmee is een nieuwe boring en dus nieuwe gaswinning uit het Roswinkel-gasveld van de baan.