De aardbeving van 16 augustus 2012 bij het dorp Huizinge (gemeente Loppersum), is door veel inwoners van de provincie Groningen als langduriger en intenser ervaren dan voorgaande bevingen en heeft veel losgemaakt. Na deze aardbeving hebben NAM, KNMI en toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ieder afzonderlijk extra onderzoek verricht, dat tot nieuwe inzichten heeft geleid. In deze studies is voor het eerst specifiek naar de aardbevingshistorie van alleen het Groningen-gasveld gekeken.

Eén van de uitkomsten is dat aardbevingen in het Groningen-gasveld wellicht sterker kunnen zijn dan tot nu toe werd aangenomen. Zo concludeert de KNMI op basis van van een studie naar bevingen in olie-en gasvelden in het buitenland dat de maximaal mogelijke magnitude tussen 4 en 5 op de schaal van Richter kan liggen. Om een uitspraak over de maximaal mogelijke sterkte van bevingen in Groningen te bepalen is aanvullend onderzoek nodig.

NAM beseft terdege dat de nieuwe inzichten en de mogelijke gevolgen daarvan vragen oproepen bij inwoners van de provincie Groningen. Vanuit haar verantwoordelijkheid en betrokkenheid zal NAM over dit belangrijke onderwerp intensief contact onderhouden met de betrokken inwoners van de provincie Groningen.

NAM heeft op basis van de ervaringen na de aardbeving van 16 augustus een verbeterde en meer persoonlijke benadering van schadeafhandeling ingevoerd. Ook is de informatievoorziening over aardbevingen door gaswinning uit het Groningen-gasveld uitgebreid. NAM kondigt een pakket maatregelen aan, waarvan een deel al is ingezet. Deze maatregelen worden door minister Kamp volledig ondersteund. Zo zal NAM in samenwerking met TNO en andere betrokken partijen bewoners en eigenaren helpen om de kwetsbaarheid van gebouwen te kunnen inschatten.

Dit gebeurt op basis van locatie en bouwkundige eigenschappen, vooral vanuit het oogpunt van veiligheid. NAM zal desgevraagd specialistische kennis bieden in geval van twijfel en in redelijkheid bijdragen aan eventuele noodzakelijke preventieve reparaties of versterkingen. Hiervoor wordt bij NAM een bedrag gereserveerd van €100 miljoen. Daarnaast zal NAM mensen actief voorlichten over wat zij zelf kunnen doen om goed voorbereid te zijn op aardbevingen, in samenwerking met de Veiligheidsregio Groningen.

Verder zal NAM de installatie van meetapparatuur en studies naar aardbevingen, die het al in gang heeft gezet, versneld uitvoeren. Dit om het inzicht in de aardbevingen te verbeteren en daarnaast te bezien of de winning van aardgas op een andere manier mogelijk is om zowel aantal als sterkte van aardbevingen te verminderen.