Dag en nacht werkzaamheden

Op de locatie wordt vanaf maandag 28 oktober tot en met vrijdag 13 december dag en nacht gewerkt. Werkzaamheden die eventueel geluidshinder kunnen veroorzaken, voeren we zoveel mogelijk overdag uit tussen 7.00 en 19.00 uur.

Transport

Tijdens de werkzaamheden is extra transport nodig, dat zal gaan om enkele vrachtwagens per dag. Transporten vinden alleen overdag plaats tussen 7.00 en 19.00 uur.

Vragen

NAM doet er alles aan om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. Bij vragen of opmerkingen kunnen omwonenden 24 uur per dag contact opnemen met de centrale meldkamer van NAM, tel. 0592 – 36 40 00.

Ook kan er tijdens kantooruren contact opgenomen worden met de heer M. Lambers van de afdeling Vergunning en Grondzaken van NAM, bereikbaar tijdens kantooruren via tel. 0592 – 36 42 31.