Met behulp van de toren worden de buizen in de putten vernieuwd. Er wordt dus geen nieuwe put geboord op deze locatie. Deze werkzaamheden zijn een vervolg op de voorbereidende werkzaamheden die in het voorjaar op deze locatie hebben plaatsgevonden.

Het werk wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week uitgevoerd en u zult dit kunnen zien en misschien horen. Het onderhoud brengt extra transportbewegingen met zich mee.

NAM doet haar best de overlast tot een minimum te beperken

Vragen?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben en/of meer informatie willen over de werkzaamheden, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Janny Mulder-Teunissen, afdeling grondzaken en vergunningen, via 0592 36 32 20.

U kunt ook 24 uur per dag contact opnemen met onze centrale meldkamer via telefoonnummer 0592 36 40 00.