De Groninger Bodembeweging (GBB) heeft in juni 2013 een denktank opdracht gegeven om projecten te identificeren die inwoners van de provincie Groningen moeten compenseren voor de negatieve effecten van gaswinning en tot doel hebben het proces van energietransitie in Nederland vorm te geven en te versnellen.

Met het rapport “Duurzaam op weg naar een tweede gasrevolutie” heeft de denktank haar bevindingen aangeboden aan het bestuur van de GBB. Kern van het rapport is de fundamentele omslag die de denktank voorstaat, waarbij gas niet meer wordt gebruikt om elektriciteit te produceren, maar elektriciteit wordt gebruikt om gas te maken.