NAM is voortdurend in gesprek met haar omgeving. Dat doen we omdat we goed willen begrijpen wat mensen van ons – en van gaswinning – verwachten. Dit helpt ons om dié zaken op te pakken, waar onze omgeving behoefte aan heeft. Tegelijkertijd geeft het u de gelegenheid om mee te praten over ons handelen. Dit gebeurt op verschillende manieren: via informatiebijeenkomsten – zoals de dorpenronde in het najaar van 2013 – in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum en via e-mail en telefoon.

Op dit moment wordt veel onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke effecten van aardbevingen door gaswinning. Een groot deel van dit onderzoek is technisch. Wij onderzoeken bijvoorbeeld hoe sterk aardbevingen kunnen worden, waar ze zullen optreden en of we de kracht kunnen beïnvloeden. Ook onderzoeken we mogelijkheden om het effect aan het oppervlak te beperken. Daarnaast laat NAM onderzoek uitvoeren naar wat onze omgeving van ons en van gaswinning verwacht. Hierbij vragen we ook de hulp van de wetenschap om trends te duiden en ervaringen van elders te delen. Hieronder zetten we op een rij wat voor soorten publieksonderzoek wij doen:

Publieksonderzoek
Door middel van een opiniepeiling, meet het bureau Burson-Marsteller in opdracht van NAM de houding van Nederlanders ten aanzien van gaswinning, aardbevingen, instanties en NAM. Hierdoor krijgt NAM een algemeen beeld hoe Nederlanders daar tegenover staan. Deze peiling wordt online uitgevoerd onder circa 1.000 mensen in Nederland, zodat (veranderingen in) trends over tijd zichtbaar worden.

Bewonersgesprekken
In de bewonersgesprekken (of focusgroepen) wordt met maximaal 10 mensen per keer gepraat over gaswinning in Nederland, over instanties die daar bij betrokken zijn en over NAM. Het doel van deze groepsgesprekken is om beter te begrijpen wat bewoners bezighoudt en hoe wij als NAM ons werk beter kunnen doen. Tijdens deze gesprekken wordt bijvoorbeeld de open brief besproken van onze directeur aan inwoners. Verder worden concrete ideeën, alternatieven of maatregelen besproken met bewoners. Omwille van de bescherming van de privacy van deelnemers, zijn de gesprekken vertrouwelijk. De deelnemers krijgen te horen dat de gesprekken ten behoeve van de NAM worden gevoerd. De gesprekken nemen twee uur in beslag. Voor hun medewerking en reiskosten krijgen deelnemers een gebruikelijke vergoeding van 40 euro. De deelnemers worden via een gespecialiseerd bureau geselecteerd.

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
De RUG onderzoekt factoren die van belang zijn voor draagvlak voor gaswinning in de provincie Groningen. NAM sponsort dit onderzoek. Aan inwoners wordt gevraagd om een mening te geven over hun ervaring met voordelen, nadelen en risico’s van aardgaswinning in Groningen.

Experts
Wij zijn regelmatig in contact met externe experts om ons te laten adviseren over onze werkzaamheden, om te luisteren naar hun kennis en ervaring en om signalen uit de omgeving te krijgen. Zij zorgen ervoor dat wij in de manier waarop wij onze omgeving tegemoet treden, gebruik kunnen maken van ervaringen uit de wetenschap en daarbij goed aansluiten bij de beleving in de regio noord-oost Groningen. In het bijzonder laten wij ons adviseren door Prof. Dr. Ira Helsloot, hoogleraar in het Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit en van Aize Bouma, communicatie-expert uit Stadskanaal. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van kennis in de branche en van andere bestaande overlegstructuren, zoals (lokaal) bestuurlijk overleg en de Veiligheidsregio.

Vragen/informatie
Als u vragen heeft over een of meerdere van deze initiatieven, spreek ons dan gerust aan via informatie@nam.nl.