De teams

In de business challenge van NAM en de Careers Company werken vijf teams van vijf geselecteerde studenten aan een uitdagend bedrijfsvraagstuk. "Het enthousiasme was groot, er waren 118 aanmeldingen, waaruit we de selectie moesten maken. De groep studenten bestaat uit een mooie mix van internationale en Nederlandse studenten, allen met verschillende specialismen", aldus Harry Garretsen, decaan faculteit Economie en Bedrijfskunde.

De cases

Dit jaar onderzoeken de studenten hoe NAM in het kiezen van de juiste projecten rekening kan houden met non-technical risks, dat zijn de risico’s die niet samenhangen met technische vraagstukken. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan risico’s op economisch, politiek of sociaal vlak. Studenten passen dit toe op een fictief maar realistisch portfolio aan projecten, en adviseren NAM welke projecten men het beste kan kiezen wanneer rekening gehouden wordt met non-technical risks.

Samenwerking

De 25 studenten worden begeleid door mentoren van de universiteit en van NAM. NAM is door een joint venture van Shell en ExxonMobil een onderdeel van Shell. Het bedrijfsleven is geneigd praktijkgericht te denken. Vanwege de inbreng van de groep studenten in dergelijke cases en de colleges die ze volgen, krijgen bedrijven juist die nieuwe inzichten met academische ondergrond. En daar hebben ook NAM en Shell belang bij.

Na zes weken presenteren de groepen hun resultaten. Uit de groepen wordt een winnend team gekozen tijdens de finale op 17 december 2013 in het Drents Museum in Assen. "Dit project heeft een grote toegevoegde waarde voor onze business-opleidingen. Het mooie is dat de samenwerking tussen NAM en de Careers Company niet eenmalig is, maar voor een aantal jaar loopt", aldus Garretsen.