Door NAM is met zo’n 2230 mensen een bezoekafspraak gemaakt en zijn ruim 2100 personen daadwerkelijk bezocht. Zo’n 965 schademelders hebben een taxatierapport ontvangen en ruim 650 schademeldingen zijn afgehandeld.

NAM heeft afgelopen week in samenwerking met de gemeente in het gemeentehuis van Loppersum het Regionaal Informatiecentrum Gaswinning geopend. Het centrum is van maandag tot en met woensdag is geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur, op donderdag van 8.30 uur tot 18.00 uur (van 15.00 uur tot 18.00 uur is er een medewerker van NAM aanwezig) en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.

Na de recente bevingen had NAM al tijdelijke informatiepunten geopend in de gemeenten Loppersum en Eemsmond. Deze informatiepunten hebben volgens bezoekers in een behoefte voorzien. Om het grote aantal schademeldingen sneller af te kunnen handelen zet de NAM extra taxateurs in.

De bevingen houden verband met de gaswinning uit het Groningen-gasveld. In Noord-Nederland worden sinds 1986 aardbevingen geregistreerd, die door deskundigen in verband worden gebracht met gaswinning. Het KNMI heeft een nauwkeurig meetnetwerk opgezet waarmee deze bevingen worden geregistreerd.

Schade die is ontstaan door aardbevingen wordt door NAM vergoed. Wie meent schade te hebben, kan dit schriftelijk melden aan de NAM, Afdeling Grondzaken, postbus 28000, 9400 HH Assen of melden via ons digitale schadeformulier.

De NAM heeft een toegankelijke schaderegeling, en laat meldingen onderzoeken door een onafhankelijke deskundige. Algemene informatie over de relatie tussen gaswinning en aardbevingen, vindt u op www.knmi.nl. Meer informatie is ook te vinden op www.tcbb.nl.