De aardbevingen, veroorzaakt door de aardgaswinning uit het Groningen-gasveld, kunnen schade aan woningen en gebouwen veroorzaken. Het Alfa-college en NAM kijken nu samen hoe het technisch middelbaar beroepsonderwijs (mbo) hier positief op kan inspelen. Gedacht wordt aan het degelijk repareren en aan het bevingsbestendig maken van nieuwe en bestaande woningen en gebouwen.

"Op veel plekken in de wereld zijn na aardbevingen nieuwe bouwtechnieken ontwikkeld. Deze technieken kunnen goed als basis dienen maar moeten wel aangepast worden op de Groningse situatie. Zo kunnen wij 'van de nood een deugd maken' ", aldus Engel Antonides, voorzitter College van Bestuur Alfa-college.

"NAM steunt dit initiatief volledig en wil graag haar kennis inbrengen om zo doelgericht mogelijk bij te dragen aan het verhogen van de expertise van de bouwsector in de regio.”, stelt Barend Botter, adjunct-directeur van NAM.

Specialistische bouwopleiding

NAM heeft veel inzicht in door aardbevingen veroorzaakte schade; verder laat NAM onderzoek uitvoeren naar bouwkundig versterken van gebouwen. Deze kennis kan nuttig worden ingezet bij het verhogen van de vakbekwaamheid in de bouwsector.

Het Alfa-college biedt het breedste bouwcluster aan op mbo-niveau in de provincie Groningen. De bevingsschade biedt kansen voor een nieuwe specialisatie binnen de bouwopleidingen, waarbij de 'knowhow' van NAM onontbeerlijk is. Gezamenlijk doel is vakmensen af te leveren die de (toekomstige) schade aan woningen en gebouwen blijvend kunnen herstellen en voorkomen. Daarbij wil het Alfa-college tevens de verbinding leggen met energiebesparing en levensloopbestendig wonen.

Engel Antonides: "Hiermee spelen we in op de twee noordelijke speerpunten Energie en Healthy Ageing, die niet toevallig ook onze speerpunten zijn."

Genoemde ontwikkeling sluit aan bij het Techniek Innovatie Centrum (TIC). Dit is een fysieke leer-werkomgeving binnen het Alfa-college, waarin mbo, hbo en bedrijfsleven samen technische innovaties ontwikkelen. Het TIC opent op 26 september 2013 zijn deuren.

Over Alfa-college

Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum (ROC) voor Noord- en Oost-Nederland. Het verzorgt middelbare beroepsopleidingen, bedrijfsopleidingen op maat en diverse cursussen in Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Emmen, Assen en Leek. Er is bij de onderwijsontwikkeling extra aandacht voor de speerpunten Zorg en Wonen en Sport en Vitaliteit (Healthy Ageing), Ondernemerschap en Energie.