Dit najaar organiseren Vereniging Groninger Dorpen (VGD) en NAM een dorpenronde. Deze ronde is bedoeld om met bewoners in gesprek te gaan. Enerzijds om bewoners te informeren, anderzijds om van bewoners te horen wat er leeft en wat er van NAM wordt verwacht. Tijdens deze dorpenronde is Jan Wigboldus, oud-voorzitter van VGD, gespreksleider. Johan de Haan en Jakob van der Wal van NAM wisselen elkaar af als spreker.

Nadat de VGD de mogelijkheid voor deze dorpenronde bekendmaakte onder haar leden is er enthousiast gereageerd door 37 dorpen. Er zijn dit jaar nog twaalf bijeenkomsten gepland. Tijdens elke bijeenkomst is aandacht voor een breed scala aan onderwerpen en is volop ruimte voor vragen en uitwisseling. NAM wil ook zo ideeën opdoen van inwoners over een verbeterde schadeafhandeling, het uitvoeren van bouwkundig versterken van gebouwen, de onderzoeken, en het toekomstperspectief van de regio.

Hieronder vindt u een volledig overzicht van de geplande bijeenkomsten:

Met uitzondering van Molenrij (19 november) starten de bijeenkomsten telkens om 19.30 uur en duren ze tot ongeveer 22.00 uur. De zalen zijn om 19.00 uur open. De bijeenkomst in Molenrij begint om 19.00 uur (zaal open om 18.45 uur) tot 20.30 uur.

De bijeenkomsten zijn open voor het publiek, echter na aanmeldingen via www.groningerdorpen.nl. Het maximum aantal deelnemers per avond is beperkt.

Naast deze dorpenronde blijft NAM, samen met andere partijen in de regio informatieavonden organiseren in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in het gemeentehuis van Loppersum. Deze avonden gaan over specifieke inhoudelijke onderwerpen en actualiteiten. Een overzicht van de geplande RIG-informatieavonden vindt u hier.

Informatie over dit initiatief kunt u ook vinden op de website van de VGD: www.groningerdorpen.nl