In de afgelopen twee en een halve maand zijn alle 1.100 woningen in het dorp Loppersum vanaf de openbare weg geïnspecteerd.

Resultaat

Bij ongeveer tweederde van de bekeken woonhuizen is nu geen aanleiding om verder onderzoek te doen. Daar werden nu geen onveilige situaties aangetroffen. Met de eigenaar van een schuur zijn na de straatinspectie afspraken gemaakt over tijdelijke maatregelen. Delen van deze schuur zijn inmiddels gestut. Bij eenderde van de adressen is aan de eigenaren gevraagd of de teams de woning ook van binnen mogen bekijken. Dit is nodig om te kunnen vaststellen of een situatie onveilig is. Bijvoorbeeld hoe een schoorsteen is doorgemetseld tot de fundering. Voor de huizen die dat nodig hebben worden er in 2014 aanpassingen gedaan na overleg met de eigenaren. Hiermee wordt de veiligheid rond deze huizen bij aardbevingen vergroot.

Achtergrond
NAM heeft deze inspectieteams ingericht om gebouwen te controleren op onder meer de stevigheid van schoorstenen, balkons en ornamenten aan de gevels. Wanneer de inspecteurs inschatten dat dit soort onderdelen onveilig kunnen zijn bij een aardbeving, wordt er met de eigenaar gezocht naar een oplossing.

De inspectieteams kijken niet alleen naar woonhuizen. Ze inspecteren ook andere gebouwen zoals kerken, bedrijfspanden, scholen en openbare gebouwen. Voor deze gebouwen geldt dat er meer moet gebeuren dan een inspectie vanaf de openbare weg. Na overleg met de eigenaar worden deze gebouwen door een team van ingenieursbureau ARUP van binnen onderzocht. De kerstvakantie wordt gebruikt voor de inspectie van de twee scholen in het dorp Loppersum.

Het werk van de inspectieteams is onderdeel van een groter project, genaamd Bouwkundig Versterken. In dat project onderzoekt NAM de sterkte van gebouwen en ontwikkelen we manieren om gebouwen aardbevingsbestendiger te maken.

Bij de inspecties worden experts ingezet van ARUP. Dit bedrijf heeft wereldwijde ervaring met woningen in aardbevingsgebieden. Italiaanse deskundigen van dit bedrijf leiden momenteel Nederlanders op voor deze inspecties. In 2014 zullen deze inspecties ook worden uitgevoerd in andere dorpen in Noordoost-Groningen.