• Op woensdag 1 mei zullen er werkzaamheden zijn waarvoor de installatie drukvrij gemaakt moet worden. Hiervoor is het nodig dat er afgefakkeld gaat worden. Het affakkelen zal alleen overdag worden uitgevoerd.
  • Vanaf 6 mei wordt begonnen met het heien van damwanden ten behoeve van de aanleg/aansluiting van de Norgron aardgastransportleiding op de locatie. Deze werkzaamheden zullen circa 2-3 weken duren. Vanaf 20 mei zal begonnen worden met het heien van funderingspalen op het productie deel van de locatie. Deze werkzaamheden duren circa 4 tot 5 weken.

NAM doet haar best de overlast van deze werkzaamheden te beperken.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Henk Koop van de afdeling Grondzaken en Vergunningen (0592-369111). Buiten kantooruren kunt u bellen met de centrale meldkamer van NAM (0592-364000).