Vanuit drie hoofdthema’s willen wij aansluiten bij wat inwoners belangrijk vinden. Deze hoofdthema’s zijn: Ons Aardgas, Mijn Huis en Ik en NAM.

Ook hebben wij de website toegankelijk en inzichtelijk willen maken door meer structuur en overzicht te bieden in een heldere, lichte stijl. Zo is er een tijdlijn, die een overzicht biedt van belangrijke mijlpalen en momenten. Ook nieuw op NAMplatform.nl is een interactieve Geokaart, die met verschillende zogenaamde kaartlagen inzicht geeft in bijvoorbeeld het aantal en de kracht van bevingen. Verder is de weergave van de afhandeling van schades vernieuwd, waarmee wij de bezoeker per periode een beter inzicht willen bieden in de voortgang van de schadeafhandeling.

Wat overeind blijft in de vernieuwde website is dat deze in de eerste plaats is bedoeld voor inwoners van de provincie Groningen, die met aardbevingen door gaswinning en de gevolgen ervan te maken hebben.

Graag horen wij wat u vindt van de website, bijvoorbeeld via contact@namplatform.nl of 0592-362100. Hier kunt u ook terecht met uw vragen en opmerkingen.