Door NAM is met 2170 mensen een bezoekafspraak gemaakt en zijn ruim 2000 daadwerkelijk bezocht. Ruim 900 schademelders hebben een taxatierapport ontvangen en ruim 600 schademeldingen zijn afgehandeld.

NAM heeft na de recente bevingen tijdelijke informatiepunten geopend in de gemeenten Loppersum en Eemsmond. Deze informatiepunten hebben volgens bezoekers in een behoefte voorzien. Om het grote aantal schademeldingen nog beter af te kunnen handelen zet de NAM extra taxateurs in.

De bevingen houden verband met de gaswinning uit het Groningen-gasveld. In Noord-Nederland worden sinds 1986 aardbevingen geregistreerd, die door deskundigen in verband worden gebracht met gaswinning. Het KNMI heeft een nauwkeurig meetnetwerk opgezet waarmee deze bevingen worden geregistreerd.

Schade die is ontstaan door aardbevingen wordt door NAM vergoed. Wie meent schade te hebben, kan dit schriftelijk melden aan de NAM, Afdeling Grondzaken, postbus 28000, 9400 HH Assen of melden via ons digitale schadeformulier.

De NAM heeft een toegankelijke schaderegeling, en laat meldingen onderzoeken door een onafhankelijke deskundige. Meer informatie over aardbevingen en de schaderegeling is te vinden op de speciale site www.namplatform.nl

Algemene informatie over de relatie tussen gaswinning en aardbevingen, vindt u op www.knmi.nl

Meer informatie is ook te vinden op www.tcbb.nl