Indien er een economisch winbare hoeveelheid aardgas wordt gevonden, zal het aardgas via een nieuw aan te leggen pijpleiding (langs de N213 en A20) van iets meer dan drie kilometer naar de gasbehandelingsinstallatie Gaag, gelegen aan de Coldenhovelaan in Maasland, worden getransporteerd.

Voorafgaand en na afloop van de proefboring worden er extra materialen aan- en afgevoerd. Dit kan leiden tot meer transportbewegingen.

Indien er een economisch winbare hoeveelheid aardgas wordt gevonden, zal het aardgas via een nieuw aan te leggen pijpleiding (langs de N213 en A20) van iets meer dan drie kilometer naar de gasbehandelingsinstallatie Gaag, gelegen aan de Coldenhovelaan in Maasland, worden getransporteerd.

Voorafgaand en na afloop van de proefboring worden er extra materialen aan- en afgevoerd. Dit kan leiden tot meer transportbewegingen.

Maatregelen

NAM doet er alles aan om mogelijke overlast gedurende deze periode tot een minimum te beperken. Zo zullen de transporten plaatsvinden op werkdagen tijdens daglichturen en wordt er aan de noordzijde van de locatie een tijdelijk geluidscherm geplaatst.

Verwachting

Na de boring zal er een gaswinninginstallatie worden geplaatst ter grootte van ongeveer 15 bij 2,5 meter.

Het gasveld bevat naar verwachting een half miljard m³ aardgas en behoort daarmee tot een van de 175 kleine gasvelden in Nederland. Ter vergelijking: het gasveld in Slochteren (Groningen) is circa 5000 keer groter. Om deze kleine gasvelden in ontwikkeling te brengen, voert NAM in Nederland circa 10 boringen per jaar uit.

Vragen

Mocht u vragen hebben of behoefte hebben aan meer informatie dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer R.J. Harssema van de afdeling Vergunningen en Grondzaken. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 010 431 73 18. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de centrale meldkamer van NAM op telefoonnummer 0592 364 000.