De luchtscheidingsinstallatie is een cruciaal onderdeel van het project bij De Wijk. De installatie produceert stikstof uit de lucht waarna het stikstof vervolgens geinjecteerd wordt in het gasveld om zo het aardgas te laten stromen naar de productieputten. Op deze manier kan NAM ook de laatste hoeveelheden aardgas dat nog in het veld aanwezig is toch nog winnen. Dit is voldoende gas om de provincie Drenthe 6 jaar lang van energie te voorzien.

Begin juli, vlak voor de opstartfase werd ingezet, kregen belangstellenden de kans om alles van dichtbij te bekijken. Een grote groep van 70 personen waaronder omwonenden, vertegenwoordigers van dorpsbelangen, gemeenteraadsleden en grondeigenaren kwam op de uitnodiging af om een kijkje rondom en op de locatie te nemen. Vragen als : ‘Hoe is de werking van de installatie, wat gebeurt er met de stikstof in de diepe ondergrond en bodemdaling’ werden gesteld. Met deze avond heeft NAM belangstellenden kunnen informeren over de status van het project en de werkzaamheden die de komende tijd nog uitgevoerd worden.

Voor vragen of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren bellen met de heer P.J. De Bos van de afdeling grondzaken en vergunningen. Bereikbaar via telefoonnummer 0592-363881. Na kantooruren en tijdens het weekend kunt u bellen met de Centrale Meldkamer van NAM Assen via telefoonnummer 0592-364000.