De compressor is nodig om het aardgas uit het Groningen-gasveld bovengronds op druk te brengen voor vervoer door de gasbehandelingsinstallatie, zodat het volgens de juiste specificaties aan het Gasunie-netwerk kan worden afgeleverd. De plaatsing van de tweede compressor vindt binnenkort plaats tijdens een onderhoudsperiode op ‘Schaapbulten’, waarvoor de gaswinning op deze locatie tijdelijk wordt stilgelegd.

De constructie op de relatief afgelegen locatie brengt bouwgeluid, verlichting en extra verkeer met zich mee. Na installatie worden beide compressoren getest en wordt het gehele installatieproces geevalueerd. Het plan is om de komende jaren op alle twintig Groningen-gaswinningslocaties extra compressoren te installeren. Deze zijn bedoeld om het aardgas bovengronds op druk te brengen en hebben geen invloed op de ondergrond. NAM spant zich in om de overlast van de werkzaamheden voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Waarom gaat de NAM de gasbehandelingsinstallatie voorzien van een tweede compressor?

Tussen 2000 en 2009 heeft NAM de gasbehandelingsinstallaties van het Groningen-gasveld geheel gerenoveerd en per locatie een compressor geplaatst. Door het verder terugvallen van de druk in het Groningen-gasveld is het plaatsen van een tweede compressor noodzakelijk, om ook in de komende decennia de gasproductie op peil te houden en het gewonnen aardgas op de juiste druk af te leveren aan het Gasunie-netwerk.

Wat merkt de omgeving van de werkzaamheden?

Gedurende de periode van werkzaamheden zal er een toename zijn van verkeer voor de aan- en afvoer van materialen en het vervoer van de werknemers. De bezetting op de locatie verschilt per dag en zal op zijn hoogtepunt zo’n 150 personen zijn.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

De uitvoering vindt behalve uitzonderingen plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. NAM probeert de werkzaamheden zodanig in te plannen en uit te voeren dat mogelijke geluidsoverlast en hinder door bouwverkeer voor omwonenden tot een minimum wordt beperkt. Het project op Schaapbulten is naar verwachting eind 2013 afgerond zodat ervaring kan worden opgedaan tijdens de komende winterperiode.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u deze sturen aan de NAM.