Uitgraven leiding

Naar aanleiding van een inspectie aan de ondergrondse transportleiding besloot de NAM vorige week om ter plekke de leiding met een doorsnede van 20 cm, uit te graven en werkzaamheden uit te voeren. De recente inspectie wees uit dat de wanddikte van de leiding, die tussen Gaag en Europoort loopt, op een plek niet meer voldeed aan de normen. De leiding is gerepareerd en is inmiddels weer in gebruik genomen.

Afsluiting van de weg

Vanwege de plaats van de leiding moest een deel van de Coldenhovelaan en de rotonde ter hoogte van de A20, worden afgesloten. De laatste twee dagen werd er gewerkt aan de weg om deze opnieuw te asfalteren, waarop de weg zondag weer werd vrijgegeven voor het verkeer.

Link naar plaats van de werkzaamheden