Affakkelen

In de week van 16-20 september wordt  in verband met onderhoud de installatie drukvrij gemaakt. Het hierbij vrijkomende gas zal worden afgefakkeld. Dit affakkelen zal voornamelijk op 16 en 17 september plaatsvinden, tussen 07:00 en 19:00 uur.

Heien

Vanaf 16 september tot medio oktober zal achtereenvolgens op diverse plaatsen binnen het terrein van de de gasopslag worden geheid.

Tijdelijke parkeerterrein en gronddepot

Deze zomer is gestart met de aanleg van een tijdelijke parkeerplaats aan de Westerstukkenweg (tegenover de huidige parkeerplaats) en een tijdelijk gronddepot tegenover de centrale ingang van de locatie. De aanleg zal naar verwachting in oktober worden afgerond.

Norgron

De aanleg van de nieuwe aardgastransportleiding (Norgron; tussen de gasopslag en ons gasoverslagstation in  Sappemeer) vordert gestaag. Deze leiding komt grotendeels parallel te liggen aan de bestaande Gasunie-leiding. In uw wooonomgeving  is het trace duidelijk zichtbaar. De buizen liggen in het trace en zijn  aan elkaar gelast. In oktober zal de sleuf worden gegraven, waarna de leiding in de grond wordt gelegd. Vervolgens wordt de sleuf weer toegedekt en worden, afhankelijk van de weersomstandigheden, begin volgend  jaar de percelen in de uiteindelijk gewenste staat gebracht.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Henk Koop van de afdeling Vergunningen en grondzaken (0592-363948). Buiten kantooruren kunt u bellen met de centrale meldkamer van NAM (0592-364000).