Scheemderzwaag (25 maart- half juni)

Vanaf 25 maart worden er onderhoudswerkzaamheden verricht op de NAM locatie Scheemderzwaag aan de Oude Dijksterweg (gemeente Oldambt). Deze werkzaamheden zullen tot ongeveer half juni duren. Er zal regulier groot onderhoud plaatsvinden op deze locatie. Gedurende de periode van werkzaamheden zal er een toename zijn van verkeer voor de aan- en afvoer van materialen en het vervoer van de werknemers. De bezetting op de locatie verschilt per dag. De uitvoering vindt behalve uitzonderingen plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

‘T zandt (2 april- 27 april)

In de periode van dinsdag 2 april tot zaterdag 27 april zullen er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden aan een van de gaswinningsputten op de NAM-locatie ‘t Zandt aan de Korendijk in ‘t Zandt (gemeente Loppersum). De onderhoudswerkzaamheden op de locatie gaan 24 uur per dag, 7 dagen per week door. Er zal wat geluids- en lichthinder aanwezig kunnen zijn. Vanaf donderdag 28 maart zullen er al wat voorbereidende werkzaamheden en transporten plaatsvinden.

Stedum (2 april- 12 april)

Vanaf 2 april zijn er werkzaamheden op locatie Stedum-1 aan de Bredeweg in Stedum (gemeente Loppersum). Deze werkzaamheden zullen circa 2 weken duren. De eerste week zal er alleen overdag gewerkt worden, in de 2e week (8-12 april) zullen de werkzaamheden  24 uur per dag doorgaan. Hier zal eventueel licht hinder voorkomen.

Schaapbulten (april- augustus)

Sinds april 2012 is NAM aan het werk op de normaal onbemande locatie Schaapbulten, aan de Westerlaan in Meedhuizen. De locatie Schaapbulten wordt voorzien van een tweede compressor. De compressor is nodig om het aardgas uit het Groningen-gasveld bovengronds op druk te brengen voor vervoer door de gasbehandelingsinstallatie, zodat het volgens de juiste specificaties aan het Gasunie-netwerk kan worden afgeleverd.

De plaatsing van de tweede compressor vindt binnenkort plaats tijdens een onderhoudsperiode op ‘Schaapbulten’, waarvoor de gaswinning op deze locatie tijdelijk wordt stilgelegd. De constructie op de relatief afgelegen locatie brengt bouwgeluid, verlichting en extra verkeer met zich mee. Gedurende de periode van werkzaamheden zal er een toename zijn van verkeer voor de aan- en afvoer van materialen en het vervoer van de werknemers. De bezetting op de locatie verschilt per dag en zal op zijn hoogtepunt zo’n 150 personen zijn. De uitvoering vindt behalve uitzonderingen plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Kijk hier voor meer informatie.

Ondergrondse gasopslag grijpskerk

Er wordt op dit moment op de ondergrondse gasopslag een grote schilderklus uitgevoerd. Om door te kunnen werken onder alle weersomstnadigheden is een grote tent/steigers geplaatst en het schilderen is gestart. Eind september 2013 moet dezs klus gereed zijn.

Gedurende het hele jaar wordt op de gasopslag onderhoud gepleegd aan onderdelen van de installaties. De installatieonderdelen worden daarvoor drukvrij gemaakt, wat gebeurt door middel van fakkelen. Dit gebeurt telkens kortstondig en overdag tussen 07.00 en 19.00 uur.

Bij al deze werkzaamheden doet de NAM haar best de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Mocht u opmerkingen of vragen hebben, dan kun u 24 uur per dag contact opnemen met de centrale meldkamer van NAM via 0592-364000.