Het betreft werkzaamheden aan een aardgasproductieput die op dit moment buiten bedrijf is. Doel van de werkzaamheden is om de put opnieuw te activeren om zodoende weer aardgas te produceren. Om de put te activeren wordt het water dat zich nu in de put bevindt opgepompt en afgevoerd. Bij het oppompen van het water komt onder andere aardgas mee naar boven.

Dit is niet rendabel aardgas. Om dit aardgas op een veilige manier af te voeren, wordt gebruikgemaakt van een fakkelinstallatie. Deze fakkelinstallatie van circa 12 meter hoog wordt begin oktober opgebouwd in het weiland dat zich naast de NAM-locatie bevindt op de kruising Maasdijk/Noordlandseweg.

Planning

Het affakelen zal gebeuren in de periode tussen 16 en 25 oktober. Concreet betekent dit dat er in die periode gedurende 24 uur per dag een vlam te zien zal zijn van ongeveer 6 meter hoog. De reden voor de hoogte van fakkelinstallatie en vlam is de veiligheid voor de omgeving. Een hoge vlam zorgt voor een betere verbranding van het aardgas.

De vlam is daarmee wel van afstand zichtbaar en hoorbaar. Voorafgaand en na afloop van de werkzaamheden worden er extra materialen aan- en afgevoerd via de ingang aan de kant van de N211. Dit kan leiden tot meer transportbewegingen. Het streven is om de werkzaamheden voor het eind van de maand oktober af te ronden.

Maatregelen

NAM doet er alles aan om mogelijke overlast in deze fase zo klein mogelijk te houden. Maatregelen die we daar in ieder geval voor nemen:

Installeren van de meest stille fakkelinstallatie;
Zo laag en geruisloos mogelijk fakkelen gedurende de nachtelijke uren;
Het monitoren van het geluid op de locatie; als blijkt dat de geluidsgrens overschreden wordt, worden de werkzaamheden (indien en voor zover als mogelijk) aangepast.
Een zo kort mogelijke planning van werkzaamheden om de mogelijke overlast tot een minimum te beperken.

Vragen

Mocht u vragen hebben of behoefte hebben aan meer informatie dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer J. Dekker van de afdeling Vergunningen en Grondzaken van NAM. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0592 368 320. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de centrale meldkamer van NAM, telefoonnummer 0592 364 000.