Om de installatie ‘drukvrij’ te maken zal van dinsdag 12 februari tot en met vrijdag 15 februari extra worden afgefakkeld via de bestaande hoge fakkelpijp. Hierdoor is overdag gedurende een paar uur een constante vlam zichtbaar. Deze vlam is beter zichtbaar dan gebruikelijk is. Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnenen met NAM, (0592) 369 111.