Aardbeving woudbloem

dec 30, 2014

In de vroege ochtend van dinsdag 30 december heeft om circa 3.37 uur een aardbeving plaatsgevonden.

Boring eerste diepte geofoonput Zeerijp

dec 24, 2014

Op de NAM-locatie Zeerijp aan de Groeveweg is in de laatste maanden van 2014 dag en nacht hard gewerkt aan de boring van de eerste van twee diepe putten voor de installatie van permanente geofoons.

Efficiencywinst in gaswinning door nieuw type afscheider

dec 19, 2014

Bij de winning van aardgas komt onder meer productie water en aardgascondensaat mee naar boven uit de diepe ondergrond. Gasproducenten scheiden deze vloeistoffen bovengronds van het aardgas. Samen met het hightech bedrijf Twister testte NAM onlangs een nieuwe technologie voor het efficiënter en milieuvriendelijker scheiden van gas en vloeistof. De bedrijven voerden een test uit op een gasput van de NAM-locatie in Sappemeer. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft het project medegefinancierd. De resultaten van deze technische beproeving waren boven verwachting en geven vertrouwen in functioneren van dit nieuwe type scheider.

Reactie NAM op Kamerbrief gaswinning Groningen

dec 16, 2014

NAM heeft kennisgenomen van het kabinetsbesluit zoals beschreven in de Kamerbrief over gaswinning in Groningen die vandaag aan de Tweede Kamer is verstuurd. Gerald Schotman, directeur van NAM: “Het is goed dat het Kabinet nu een besluit heeft genomen. Bewoners in Groningen ervaren veel overlast als gevolg van de aardbevingen door gaswinning. Er ligt nu een breed en samenhangend pakket aan maatregelen gericht op veiligheid, schadeherstel, en leefbaarheid en economisch perspectief.”

NAM voert werkzaamheden uit op locatie Oudeweg (gemeente Slochteren)

dec 11, 2014

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert werkzaamheden uit op gasproductielocatie Oudeweg nabij Siddeburen (gemeente Slochteren). Voor de werkzaamheden zal er extra transport van en naar de locatie plaatsvinden. Indien nodig werken wij ook na 16.00 uur en werken wij met kunstlicht aan het begin en eind van de werkdag. In de periode van 23 december tot 5 januari voeren wij geen werkzaamheden uit. Naar verwachting ronden wij de werkzaamheden half januari af. Over de werkzaamheden hebben wij direct omwonenden met een brief geinformeerd.

Fakkelen tijdens werkzaamheden ondergrondse gasopslag Norg

dec 04, 2014

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert deze maand onderhoudswerkzaamheden uit aan twee gasputten op de locatie van de ondergrondse gasopslag Norg. Beide putten zijn begin dit jaar geboord en zullen worden ingezet voor de opslag en productie van aardgas. Bij het opstarten van deze putten komt een eerste hoeveelheid gas vrij dat niet kan worden gebruikt. Dit gas verbranden wij met vier tijdelijke fakkels.

Werkzaamheden NAM locatie bij Blijham

dec 04, 2014

Zoals eerder gecommuniceerd, wil de NAM medio 2015 een boring uitvoeren op de bestaande Langebrug locatie aan het Oosteinde te Blijham. Dit is een van de twaalf boringen die NAM jaarlijks in Nederland uitvoert. Om deze boring bij Blijham te realiseren, worden in de komende tijd voorbereidende werkzaamheden op de locatie uitgevoerd. Er worden werkzaamheden uitgevoerd om de locatie geschikt te maken voor de komst van de boortoren. Zo wordt ondermeer  de oude asfaltlaag weggefreesd en een nieuwe asfaltlaag aangebracht. Deze activiteiten worden overdag uitgevoerd gedurende circa twee weken.

Werkzaamheden NAM langs N362

nov 27, 2014

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert vanaf vrijdag 28 november tot en met vrijdag 19 december 2014 werkzaamheden uit ten noorden van de provinciale weg N362, ter hoogte van de Geefweersterweg, gemeente Delfzijl.

Fakkelen tijdens werkzaamheden Ondergrondse Gasopslag Grijpskerk

nov 21, 2014

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert in de week van 24 tot 28 november onderhoudswerkzaamheden uit op de locatie van de ondergrondse gasopslag. Hierdoor is het mogelijk dat er afgefakkeld gaat worden. Dit betekent dat op de fakkelpijp op de locatie –waar altijd een vlam te zien is- mogelijk een grotere vlam staat.

Werkzaamheden Munnekezijl na boring

nov 20, 2014

NAM gaat de aankomende periode werkzaamheden uitvoeren om de recent geboorde put in Munnekezijl, aan te sluiten om deze gereed te maken voor de winning van gas.

Aardbeving bij Amen (Drenthe)

nov 11, 2014

Dinsdag 11 november heeft om circa 14.27 uur een aardbeving plaatsgevonden in het Drentse gasveld Eleveld. Het KNMI stelde de kracht van de beving vast op 2.0 op de schaal van Richter met een epicentrum nabij de Drentse plaats Amen.

Meedenken over bouwkundig versterken

okt 23, 2014

Ruim 30 ondernemers uit de bouw, waarvan sommigen zich hebben verenigd in een samenwerkingsverband, hebben zich aangemeld voor de ontwerpconsultatie.

NAM voert onderhoudswerkzaamheden uit op Ameland

okt 15, 2014

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wint al ruim dertig jaar gas op en nabij Ameland onder de Noordzee en de Waddenzee. De aanwezigheid van NAM is zichtbaar met twee productieplatforms voor de Noordzeekust. Aan de oostkant van het eiland nabij ‘Het Oerd’ ligt een landlocatie verscholen tussen de duinen. Om de gasproductie op peil te houden voert NAM geregeld onderhoudswerkzaamheden uit op haar locaties. Zo ook in de komende maanden op de landlocatie Ameland-Oost-1. Een aantal activiteiten is zichtbaar op het eiland zoals het transport van diverse materialen naar deze winlocatie

NAM voert onderhoudswerkzaamheden uit locatie Borgsweer

okt 15, 2014

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert werkzaamheden uit locatie Borgsweer aan de Warvenweg.Hier injecten wij al vele jaren water via injectieputten in de diepe ondergrond. De komende weken zijn onze werkzaamheden voor de omgeving mogelijk zichtbaar en hoorbaar.

Loket voor leefbaarheid

okt 10, 2014

De Dialoogtafel en NAM gaan samen een loket openen voor lokale initiatieven die de leefbaarheid in dorpen vergroten. 

Hoe sterk is metselwerk?

okt 07, 2014

Inmiddels kan NAM in zeven testwoningen de uitvoerbaarheid van versterkende maatregelen testen.

Kroonborg te water

okt 07, 2014

Op 6 oktober is de tewaterlating van de Kroonborg succesvol verlopen. Ruim 350 aanwezigen, waaronder twee schoolklassen, zagen het schip de helling afglijden op de werf in Delfzijl. De Koninklijke Wagenborg ondersteunt NAM de komende tien jaar met offshore operaties voor de gaswinning. Koninklijke Niestern Sander heeft hiervoor het schip gebouwd.

Aardbeving bij Ten Boer

sep 30, 2014

Dinsdagmiddag 30 september heeft om circa 13.42 uur een aardbeving plaatsgevonden in de omgeving van Ten Boer. Het KNMI stelde de kracht van de beving vast op 2.8 op de schaal van Richter. De beving houdt verband met de gaswinning uit het Groningen-gasveld.

Te weinig aardgas na boring in Naaldwijk

sep 29, 2014

Eind augustus, begin september is een productietest uitgevoerd bij de nieuwe boorput op de NAM-locatie Naaldwijk, gelegen tussen de Kade van Ras en Burgemeester Elsenweg. Deze test is gedaan om te onderzoeken hoeveel aardgas in de ondergrond aanwezig is. De test heeft uitgewezen dat er te weinig aardgas zit om het veld rendabel in productie te nemen.

NAM Open Dag Grijpskerk groot succes

sep 01, 2014

Zaterdag 30 augstus opende NAM haar deuren voor geinteresseerden in de regio Grijspskerk. In deze regio staan de installaties voor gasopslag, maar er wordt ook gas behandeld zodat het thuis gebruikt kan worden.

2.0 op de Schaal van Richter

aug 09, 2014

Zaterdagavond 9 augustus 2014 heeft om circa 17.55 uur een aardbeving plaatsgevonden in de omgeving van Appingedam.

Aardbeving bij Appingedam

aug 09, 2014

Zaterdagavond 9 augustus 2014 heeft om circa 17.55 uur een aardbeving plaatsgevonden in de omgeving van Appingedam. Het KNMI stelde de kracht van de beving uiteindelijk vast op 2.0 op de schaal van Richter. De beving houdt verband met de gaswinning uit het Groningen-gasveld.

Uitslag energiespel Fiets4Daagse

jul 22, 2014

Op donderdag 24 juli passeerden honderden fietsers de ondergrondse gasopslag van NAM in Langelo. Medewerkers van NAM stonden klaar om vragen van deelnemers aan de Fiets4Daagse, met als startplaats Norg, te beantwoorden. Deelnemers konden er ook meedoen aan het energiespel. De prijswinaars van het spel dat in Langelo gespeeld kon worden zijn Noor Kasterman uit Amsterdam, Annette Hoogland uit Nieuw Roden en W.G.J. van Leeuwen uit De Lier. De winnaars ontvangen hun prijs thuis.

Werkzaamheden aan de Warmtekrachtcentrale Schoonebeek

jul 17, 2014

De afgelopen periode hebben we uitgebreide werkzaamheden verricht op onze locatie WKC/OBI aan de Beekweg. Op korte termijn zijn we nog bezig met het testen van de hulpstoomketel op de WKC/OBI. Hierbij worden gelijktijdige geluidsmetingen uitgevoerd, zowel op onze locatie als bij enkele omliggende woningen/boerderijen.Wanneer dit precies gebeurt, is afhankelijk van weersomstandigheden. De geluidsmetingen zullen ook 's avonds en 's nachts plaatsvinden.

Bouwkundig versterken scholen

jul 16, 2014

De school moet een veilige plek zijn. We onderzoeken daarom met voorrang hoe we scholen het best kunnen versterken.

Enthousiaste reacties op combinatie NAM kantoor en MFA Anjum

jul 07, 2014

Inwoners van Anjum hebben gisteravond vrijwel unaniem enthousiast gereageerd op de plannen voor de bouw van het multifunctionele accommodatie (MFA) in het dorp. Ook raadsleden van de gemeente Dongeradeel toonden zich positief over de schetsen. Dat bleek tijdens een presentatie van de Werkgroep De Dobbe en de NAM over de realisatie van het gezamenlijk centrum in het hart van Anjum.

Sloop woonhuis Bedum gestart

jul 05, 2014

Ruim 140 organisaties, aannemers en bouwbedrijven waren op vrijdag 6 juni 2014 aanwezig bij de startbijeenkomst van de marktconsultatie.

Aardbeving bij Slochteren

jul 03, 2014

Woensdagavond 2 juli 2014 heeft om 19.34 uur een aardbeving plaatsgevonden in de omgeving van Slochteren.

Inwoners Engwierum onder de indruk van boortechniek

jun 20, 2014

Op donderdagavond 19 juni hebben enkele tientallen inwoners uit Engwierum een bezoek gebracht aan de tijdelijke boorintsallatie van de NAM. De toren staat enkele maanden nabij het dorp om een klein gasveld aan te boren. Het gasveld bij Engwierum is een van de 175 relatief kleine gasvelden in Nederland.

Fakkelen en ruimere werktijden gasopslag bij Langelo

jun 19, 2014

Op de gasopslag van NAM bij Langelo wordt hard gewerkt om alle bouw- en constructiewerkzaamheden voor 1 december 2014 klaar te krijgen. Het werk op de gasopslag bij Langelo is erop gericht om de capaciteit van de faciliteit te vergroten. Per 1 december moet de gasopslag weer gereedstaan om bij te springen op koude dagen.

Jaknikker in Nederlands Openluchtmuseum in beweging gezet

mei 14, 2014

Met een druk op de knop en een energieke dansvoorstelling is op dinsdag 13 mei de jaknikker in het Nederlands Openluchtmuseum weer in beweging gezet. De jaknikker, afkomstig van NAM’s oliewinplaats Berkel-4 (Rotterdam), staat in het Openluchtmuseum symbool voor de winning van fossiele brandstoffen uit Nederlandse bodem, een van de vensters in de Canon van Nederland.

Aanpassing en werkzaamheden Gaszuiveringsinstallatie NAM Emmen

mei 12, 2014

In verband met onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen op het terrein van de Gaszuiveringsinstallatie van de NAM aan de Phileas Foggstraat in Emmen, is het nodig om de installatie drukvrij te maken. Dat betekent dat vanaf maandag 19 mei 2014 gedurende twee weken extra afgefakkeld wordt via de hoge fakkelpijp op het terrein. Er is dan een grotere vlam te zien dan normaal.

Gemeenten ontvangen gebouwsensoren

mei 09, 2014

De burgemeesters van maar liefst 15 Groningse gemeenten hebben aangegeven een gebouwsensor te willen laten plaatsen in het gemeentehuis.

Ee Dorpsommetje rijker

mei 09, 2014

Op zaterdag 10 mei wordt in Ee (Friesland) het Dorpsommetje, Flaakspaad, officieel in gebruik genomen. Dorpsbelang Ee heeft na overleg met NAM een bijdrage ontvangen waarmee het Flaakspaad gerealiseerd is. NAM manager Elke Rettberg verricht samen met Johannes Kramer, gedeputeerde van de Provincie Friesland de officiële opening. De inwoners van Ee zijn uitgenodigd om voorafgaand aan het officiële moment samen een ontbijt te nuttigen in Dorpshuis de Jister in Ee.

Permanente NAM-expo brengt oliewinning Schoonebeek in beeld

mei 07, 2014

Stichting De Spiker en NAM openen 7 mei een permanente expositie over aardoliewinning in Schoonebeek die meerdere jaren te bezoeken is. In de prachtig gerenoveerde boerderij vlakbij het centrum kunnen inwoners en toeristen alles te weten komen over de komst van de oliewinning tot aan de moderne technieken van tegenwoordig.

Werkzaamheden Schoonebeek Westerse Bos

mei 02, 2014

In verband met reparatiewerkzaamheden op onze locatie 2300 in Schoonebeek, nabij het Westerse Bos, wordt er extra activiteit verwacht op en rondom deze locatie. In verband met het vervangen van de ondergrondse pomp in een van de olieproductieputten worden onder andere extra lichtmasten opgesteld en kan er geluidsoverlast ontstaan.

Nieuwsarchief 2018

Informatie over het schadeprotocol, de innovatieve duurzame energietransitie en de meest recente productiecijfers.