Dit najaar, vanaf november 2014, gaan Vereniging Groninger Dorpen (VGD) en NAM opnieuw van start met een dorpenronde om op kleine schaal in gesprek te gaan met dorpsbewoners over de gevolgen van aardbevingen door gaswinning in het Groningen-gasveld. Ook de Dialoogtafel en de Veiligheidsregio Groningen zijn aanwezig bij deze bijeenkomsten.

Deze tweede dorpenronde is het vervolg op een serie dorpsbezoeken die Groninger Dorpen en NAM eind 2013 samen organiseerden. Het accent tijdens de dorpenronde zal dit keer vooral liggen op nieuwe oplossingen en vooruitzichten. Er zijn bijvoorbeeld inmiddels middelen beschikbaar voor het verbeteren van leefbaarheid in de dorpen. Welke mogelijkheden en kansen zien dorpsbewoners voor het eigen dorp en denken zij hun voordeel te kunnen doen met de beschikbare middelen ter ondersteuning van leefbaarheidsinitiatieven?

NAM, het loket ‘Dorpsverlevendiging’ van de Dialoogtafel en de Veiligheidsregio Groningen zullen een inhoudelijke bijdrage leveren aan de avond. Ook zullen er contactpersonen van NAM aanwezig zijn, om mogelijke vragen over schadeafhandeling te kunnen beantwoorden.
De volgende bijeenkomsten staan gepland:
6 november 2014 Zuidbroek
18 november 2014 Sauwerd
25 november 2014 Tjuchem
27 november 2014 Middelstum

Aanmelden voor deze bijeenkomsten is verplicht en kan via de website van de Vereniging Groninger Dorpen.

De bijeenkomsten starten om 19.30 uur en duren tot ca. 22.00 uur.
De zaal is vanaf 19.00 uur geopend.