NAM, de Veiligheidsregio Groningen en een aantal andere, betrokken partijen deden donderdag 24 april jl. een uitgebreide aardbevingsoefening. Wie doet op welk moment wat na een zware aardbeving en staat dit op de juiste manier beschreven in de draaiboeken van NAM en de Veiligheidsregio? Dat werd tijdens de oefening getest.

Verschillende teams werkten in een oefensituatie samen bij de Veiligheidsregio in Groningen en NAM in Assen  aan hulpverlening en communicatie. Diverse partners binnen de Veiligheidsregio, zoals politie, brandweer, waterschappen, GHOR, Bevolkingszorg en Defensie, namen deel aan de oefening. Maar ook Enexis en Prorail waren, als verantwoordelijke partijen voor de vitale infrastructuur, aanwezig.

Na een zware aardbeving kunnen verschillende incidenten elkaar opvolgen. Denk bijvoorbeeld aan schade aan gebouwen en dijken, storingen en stremming van verkeer. Bij bewoners is er in zo’n situatie grote behoefte aan actuele informatie over wat er aan de hand is en wat je moet doen. Daarnaast is goede informatievoorziening van essentieel belang voor betrokken hulpverleners en betrokken organisaties. Tijdens de oefening bleek hoe nuttig het is om dit met elkaar te oefenen. Het is cruciaal dat alle betrokken partijen elkaar goed weten te vinden.

Relevante informatie wordt tijdens de oefening verzameld en doorgegeven door het zogenoemde crisisteam, waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn.