Deze week is een start gemaakt met de uitbreiding van het seismische meetnetwerk van het KNMI boven het Groningen-gasveld. Dankzij zestig nieuwe seismische meetstations wordt de gevoeligheid van het bestaande netwerk vergroot en de nauwkeurigheid van de plaatsbepaling van aardbevingen verbeterd. Hiermee wordt Groningen een van de best beluisterde stukken aarde.

De uitbreiding van het seismische meetnet bestaat uit installeren van zestig meetstations die gelijkmatig verdeeld zijn boven het Groningen gasveld. Voor de nieuwe meetstations worden 200 meter diepte gaten geboord. In elk boorgat worden vier geofoons gehangen; op 50, 100, 150 en op 200 meter diepte. Daarnaast wordt boven elk boorgat een versnellingsmeter geplaatst. Met een versnellingsmeter wordt gemeten hoe de bovengrond heeft bewogen tijdens een aardbeving. Zo wordt meer kennis opgedaan in de relatie tussen een trilling in de ondergrond en de beving van het oppervlak. In combinatie met de informatie die we verzamelen via de diepe geofoons over de plaats en diepte van aardbevingen en andere metingen krijgen we zo nog beter inzicht in de ondergrond en effecten van gaswinning.

Het netwerk wordt aangelegd door NAM waarna het wordt overgedragen aan het KNMI. Het KNMI analyseert en publiceert, net als voor de huidige meetstations, onafhankelijk van NAM de gegevens. De nieuwe meters betekenen een aanzienlijke uitbreiding van het bestaande netwerk, dat nu uit 11 stations boven en rond het Groningen-gasveld bestaat. Het uitgebreide meetnetwerk is gevoeliger dan het bestaande en de locatie van de aardbevingen kan nauwkeuriger worden bepaald. Dit is van belang voor het onderzoek naar het beter begrijpen van aardbevingen.

Boorwerkzaamheden
De meetstations worden gespreid over het gasveld geplaatst, dit kan soms plaatsvinden in de berm van een weg, of wandel- of fietspaden. Daarvoor vinden de komende tijd beperkte boorwerkzaamheden plaats. Het aanleggen van de meetstations wordt uitgevoerd met behulp van een boor die aan een vrachtwagen vastzit en duurt ongeveer een tot twee dagen. Na het plaatsen van de geofoons worden de boorgaten dichtgemaakt met een mengsel van klei en cement. Waarna kasten worden geplaatst met daarin de meet-en communicatie apparatuur.

De uitbreiding van het KNMI-meetnetwerk is onderdeel van het meet- en monitoringsprotocol.