In samenwerking met de Dialoogtafel start een marktconsultatie  voor een uitvoeringsorganisatie die schadeherstelpreventief versterken en waardevermeedering in de regio boven het Groningen-gasveld gaat coördineren.

Inrichten professionele uitvoeringsorganisatie
De klantgerichte afhandeling van schade en het bouwkundig versterken van gebouwen zijn belangrijke onderdelen van een pakket aan maatregelen voor de toekomstige gaswinning in Groningen. Daarnaast komt een investeringspakket voor verduurzaming beschikbaar. Deze werkzaamheden worden nu nog door NAM gecoördineerd, maar zullen in de toekomst meer op afstand staan. NAM wil, in overleg met de Dialoogtafel Groningen, de Technische Commissie Bodembeweging en de Onafhankelijk Raadsman, samen met marktpartijen een professionele uitvoeringsorganisatie inrichten die deze werkzaamheden zal uitvoeren binnen de daartoe gestelde beleidskaders die met de Dialoogtafel zijn afgestemd. Voor deze uitvoeringsorganisatie moeten waarden als klantgerichtheid, kennis van zaken, betrouwbaarheid en flexibiliteit centraal staan.

Efficiëntie en klanttevredenheid centraal
De uitvoeringsorganisatie zal geleid worden door een project services bureau, dat andere bedrijven (zoals bouwbedrijven en taxateurs) aanstuurt. Het project services bureau wordt verantwoordelijk voor project management, klantencontact, planning, administratie, kwaliteitscontrole en training op terreinen zoals schade en bouwkundige inspecties. Van belang is dat de uitvoeringsorganisatie haar werkwijze efficiënt en naar tevredenheid van de inwoners van Groningen inricht.

Aandachtspunten voor de uitvoeringsorganisatie dienen verder te zijn:
1. Een toegesneden aanpak voor complexe gevallen, waarbij het ontzorgen van bewoners van gebouwen met een substantiële impact een belangrijk onderdeel is
2. Een toegesneden aanpak voor cultureel erfgoed
3. Voldoende aandacht voor mogelijke inzet van lokale bouwbedrijven, toekennen van zoveel mogelijk arbeidsplaatsen aan lokale werknemers, waaronder ook leer/werkprogramma’s
4. Onderkenning en aandacht voor mogelijkheden tot het (doen) verwerven, ontwikkelen of delen van nieuwe expertise (mogelijk in samenwerking met andere bedrijven en/of kennisinstellingen).

De uitvoeringsorganisatie zal door NAM (als contracthouder) aangestuurd worden maar wel op afstand en onder onafhankelijk toezicht, doordat:
1. De organisatie een zelfstandige positie met een eigen vestiging in het gebied en een eigen herkenbaar gezicht krijgt
2. De organisatie haar eigen medewerkers met een zelfstandig managementteam krijgt
3. De dagelijkse gang van zaken voor verantwoordelijkheid van het managementteam is
4. Onafhankelijk toezicht over het functioneren van de organisatie zal plaatsvinden door een onafhankelijke Raad van Toezicht (die een representatie vormt van diverse betrokken partijen)

Marktconsultatie
Op vrijdag 6 juni 2014 van 10:00 tot 13:00 uur vindt een informatiebijeenkomst plaats in het Van der Valk hotel te Assen. Organisaties die geïnteresseerd zijn worden uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

U kunt vragen stellen en zich aanmelden voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen naar informatie@nam.nl, onder vermelding van de naam van uw organisatie en contactgegevens (naam, functietitel, telefoonnummer, e-mailadres en postadres, van de bijwonende vertegenwoordiger(s), met maximaal 2 vertegenwoordigers per organisatie). Na de bijeenkomst wordt aanvullende informatie gepubliceerd op www.namplatform.nl en op www.aanbestedingskalender.nl.