Overlast

Daarna volgen andere werkzaamheden die tot halverwege juli zullen gaan duren. Tijdens deze hele periode zal er meer transport dan normaal plaatsvinden van en naar het terrein. Vanwege schoonmaakactiviteiten is de verwachting dat er geluidsoverlast kan optreden. De NAM probeert de overlast uiteraard zoveel mogelijk te beperken.

Afslanken installatie

De GZI bestaat op dit moment uit twee zogenaamde 'treinen'. Een van deze 'treinen' wordt definitief buiten werking gesteld. De andere 'trein' wordt schoongemaakt en zal na afloop van de werkzaamheden weer worden gebruikt. De GZI verwerkt daarna in afgeslankte vorm op dezelfde manier als voorheen het zure gas uit de omgeving.

GZI

Bij de GZI wordt zuur gas verwerkt vanuit een aantal kleinere gasvelden. Dit betekent dat het gas zwavelverbindingen zoals H2S (zwavelwaterstoffen) bevat. Het zure gas moet een speciale behandeling krijgen om het 'zoet' en gebruiksklaar te maken. Dat gebeurt bij de GZI van de NAM in Emmen.