De beving houdt verband met de gaswinning uit het Eleveld-gasveld. Dit is een van relatief kleine gasvelden in Nederland. In de omgeving van Eleveld zijn in het verleden vaker lichte bevingen voorgekomen, die door gaswinning werden veroorzaakt.

Melden van schade

Schade die is ontstaan door aardbevingen wordt vergoed door NAM. Een schade kan worden doorgegeven via het online schadeformulier.

Schade kan ook schriftelijk gemeld worden aan NAM, Afdeling Grondzaken, postbus 28000, 9400 HH Assen.