Melden van schade

Schade die is ontstaan door aardbevingen wordt vergoed door NAM. Een schade kan schriftelijk gemeld worden aan NAM, Afdeling Grondzaken, postbus 28000, 9400 HH Assen, of via het online schadeformulier op www.namplatform.nl. U leest hier ook meer informatie over gaswinning en aardbevingen en het melden van een schade.