Hoe zwaar worden de aardbevingen?
Volgens de huidige berekeningen moet voor de komende 3 jaar rekening worden gehouden met een aardbevingsmagnitude van 4,1 op de schaal van Richter. De onzekerheden in deze periode zijn te overzien en risico’s zijn aanvaardbaar en beheersbaar. Wel moeten er maatregelen genomen worden, waaronder Bouwkundig Versterken. Voor de periode na 5 jaar is er grote onzekerheid over te verwachten aardbevingen. Nader onderzoek moet daarover uitsluitsel geven.

NAM stelt dat aardbevingen in kracht kunnen toenemen, terwijl de gaswinning in de komende jaren juist afneemt. Hoe kan dit?
Onderzoek heeft aangetoond het deel van de totale compactie dat wordt omgezet in aardbevingen, kan blijven groeien. Ook als de jaarlijkse gasproductie minder wordt.

Waar in het Groninger gasveld is de meeste kans op aardbevingen en wat zijn de risicogebieden?
Uit het onderzoek blijkt dat de meeste bevingen daar voorkomen waar de compactie het grootst is, zoals in de omgeving van Loppersum.

Wat is de schaal van Richter en de andere schalen en wat is het verschil?
Lees daar hier meer over.

Zijn aardbevingen voorspelbaar?
De afgelopen twintig jaar is al veel onderzoek gedaan naar aardbevingen als gevolg van gaswinning uit het Groningen-gasveld. De huidige kennis over dit soort aardbevingen is niet voldoende om de tijd, plaats, sterkte en frequentie ervan te voorspellen. Meer kennis is nodig om te begrijpen wat precies de oorzaken zijn van aardbevingen en of en hoe deze kunnen worden beperkt.

Hoeveel tijd zit er tussen gasproductie en aardbevingen?
Gaswinning veroorzaakt aardbevingen. De huidige kennis is echter niet voldoende om de tijd, plaats, sterkte en frequentie van aardbevingen exact te voorspellen.

Wie bepaalt hoeveel NAM mag produceren?
De Minister van Economische Zaken. Lees daar hier meer over.

Hoe kansrijk is het dat drukbehoud door stikstof injectie in het Groninger gasveld aardbevingen kan voorkomen?
Er zijn in Nederland en de wereld een aantal voorbeelden waarbij het op druk houden van het gasveld compactie kan voorkomen. Dit is de bron van de aardbevingen. Echter, op een dergelijk grote schaal als het Groningen gasveld is dit nog niet uitgevoerd. Daarom moeten we verder studeren. Daarnaast heeft een dergelijk project enorme impact op het milieu en ruimtegebruik in Noordoost-Groningen, kost het miljarden en verlaagt het de gasreserves van Nederland aanzienlijk.

Blijft na verlaten van het Groningen gasveld de druk altijd op peil, of moet deze onderhouden blijven worden?
Na het verlaten van het gas veld blijft het veld achter op een lage druk. Door instroming van water uit de omliggende aquifers zal die langzaam oplopen.