NAM gaat door met het bouwkundig versterken van woningen en gebouwen waar dit nodig is. Dit programma zal gefaseerd worden uitgerold, waarbij begonnen is in Loppersum. Van daaruit wordt steeds een groter gebied bestreken. Bart van de Leemput: “De versteviging van huizen in de regio wordt met kracht voortgezet. Daarnaast wordt afhandeling van schade verder verbeterd, met onafhankelijk toezicht. NAM opent een kantoor in Loppersum om de toegankelijkheid voor bewoners te vergroten. Het is goed dat er overeenstemming is over een schaderegeling voor de waardedaling van huizen. Bovendien komt er voor Bijzondere Situaties een fonds om ervoor te zorgen dat er geen mensen tussen wal en schip vallen.”

Om meer duidelijkheid te krijgen over de langere termijn en onzekerheden te verkleinen is een uitgebreid meetprogramma gestart en zal verder onderzoek worden verricht. NAM zal regelmatig rapporteren over de voortgang en resultaten en in ieder geval in 2016 een aangepast Winningsplan indienen, waarin de resultaten van het aanvullend onderzoek zullen zijn verwerkt.

Op de site van Economische Zaken kunt u meer informatie vinden
Nieuwsbericht Economische Zaken
Documenten en onderzoeken