De school moet een veilige plek zijn voor uw kind. We onderzoeken daarom met voorrang hoe we scholen het best kunnen versterken, zodat ze beter bestand zijn tegen aardbevingen door gaswinning. In de zomervakantie inspecteert ingenieursbureau Arup hiervoor een aantal scholen in Noordoost-Groningen en verzamelt gegevens voor dit onderzoek.

Selectie van de scholen
Voorafgaand aan de schoolbezoeken, deelde Arup de scholen in verschillende typen in op basis van een inventarisatie van openbare bouwtekeningen en beelden van Google Maps en Streetview.
Vervolgens selecteerde Arup per schooltype 1 à 2 scholen uit om nader te inspecteren. Bij deze selectie speelde ook de locatie van de school ten opzichte van het kerngebied een rol. We denken, dankzij deze zorgvuldige selectie, met deze schoolinspecties voldoende te kunnen leren over andere scholen van hetzelfde type.

Scholen, gemeenten en NAM werken nauw samen
Schoolbesturen, gemeenten en NAM werken nauw samen als het gaat om bouwkundig versterken van scholen. Het gaat overigens niet alleen om versterken van bestaande gebouwen. Als er nieuwbouwplannen zijn of plannen voor uitbreiding dan kijken we mee naar de bouwtekeningen. Zo kunnen we in een vroegtijdig stadium de huidige kennis over bouwkundig versterken al mee laten nemen in de bouwtekeningen.

Alert op veiligheid
Het versterken van scholen in Noordoost-Groningen kost tijd. We zijn daarom in de tussentijd alert op veiligheid. Zo vergroten we de veiligheid op school, wanneer we tijdens een bezoek aan de school mogelijkheden zien om dit op korte termijn te doen. Denk bijvoorbeeld aan het ondersteunen van een luifel of het vastzetten van kasten aan de muur in klaslokalen. Op deze manier vergroten we de veilgheid op korte en lange termijn. Arup inspecteert in de zomervakantie een aantal scholen. De resultaten daarvan worden in september besproken met schoolbesturen, ouders en gemeenten.