Waarom is er bouwkundig onderzoek? 
NAM probeert de nadelen van gaswinning te beperken. Het verhogen van de veiligheid door gebouwen te versterken is een van de manieren. Hiervoor is het nodig om te weten hoe huizen reageren op aardbevingen en welke manieren er bestaan om huizen eventueel sterker te maken. Dit gebeurt in het bouwkundig onderzoek. In combinatie met andere onderzoeken die gaan over de mogelijke locaties en de krachten van toekomstige aardbevingen, helpt dit onderzoek om te bepalen welke gebouwen eventueel versterking nodig hebben. Voor gebouwen waar de veiligheid van de bewoners acuut in het geding is, worden, vanzelfsprekend, onmiddellijk maatregelen genomen.

Waarom is niet eerder begonnen met bouwkundig versterken?

De aardbeving in Huizinge in 2012 heeft geleid tot het nieuwe inzicht dat aardbevingen zwaarder kunnen zijn, dan eerder werd gedacht. Dit was aanleiding om ook het bouwkundig onderzoek te starten. Lees hier meer over bouwkundig versterken.

Hoe sterk zijn de gebouwen boven het Groningen gasveld? Is mijn huis sterk genoeg?

Dit verschilt sterk per type woning. In het onderzoek worden 10 hoofdtypen onderscheiden, met ieder een eigen kwetsbaarheid. In dit onderzoek worden woningtypen doorgerekend, verder is begonnen met het inspecteren van huizen. Een groot deel van het risico wordt gevormd door delen die eventueel naar beneden kunnen vallen, zoals schoorstenen en loszittende delen. Deze worden het eerst in kaart gebracht en aangepakt door de inspectieteams. De volgende stap is, waar nodig om huizen te versterken, op basis van verdere inspecties en rekenresultaten.

Hoe sterk zijn de eigen installaties van NAM?

In juni 2013 is een eerste onderzoek uitgevoerd naar de sterkte van de productiefaciliteiten in het veld ten aanzien van aardbevingen, hierbij zijn een aantal aandachtsgebieden, onderdelen of systemen op de installaties die in meer of mindere mate beschadigd kunnen raken bij een beving. Dit wordt nu aangepakt. Er zijn geen zaken naar boven gekomen die een acuut significant veiligheidsrisico opleveren.

Wanneer de bouwkundige maatregelen zijn uitgevoerd, is mijn huis dan beter bestand tegen een aardbeving?

Wanneer een huis of gebouw bouwkundig versterkt is, kan het beter een aardbeving doorstaan. De bouwkundige versterking is gericht op het voorkomen van gevaarlijke situaties in en om gebouwen, maar kan het niet helemaal wegnemen. Daarnaast blijft, ook na het nemen van bouwkundige maatregelen, schade zoals scheuren ontstaan aan gebouwen bij een aardbeving.

Komt er een certificaat dat mijn huis bestand is tegen aardbevingen?

Uiteindelijk komen er door de overheid gepubliceerde richtlijnen met betrekking tot verstevigen, waarbij de richtlijnen op een deugdelijke manier uitgevoerd moeten worden. Het is aan de ‘markt’ om hiervoor eventueel een certificaat te ontwikkelen. NAM stimuleert wel initiatieven van bijvoorbeeld het Alfa-college om tot een dergelijk certificaat te komen.

Hoeveel gebouwen en objecten gaat NAM de komende jaren bouwkundig versterken? 

NAM is in het gebied met het hoogste risico gestart en werkt vanaf daar naar buiten. Hierbij wordt begonnen met een inspectie en een versteviging waar nodig. Verdere inzichten in de aardbevingskracht en kennis over de gebouwen zullen bepalen hoeveel gebouwen er uiteindelijk versterkt gaan worden. In 2015 zijn 15.000 gebouwen (waaronder scholen en gebouwen van hulpdiensten) geïnspecteerd en zijn ‘vallende risco’s aangepakt’. Ook is ingegrepen bij zwakke gebouwen.

Wie betaalt het bouwkundig versterken van mijn woning?

De kosten die moeten worden gemaakt om een woning constructief te versterken worden gedragen door NAM. Welke maatregelen noodzakelijk zijn dient nog vast gesteld te worden via de ontwikkeling van (nationale) bouwnormen.

Wat gebeurt er met monumentale gebouwen in het gebied? 

In samenwerking met monumenten organisaties wordt bekeken hoe monumentale gebouwen – die naar hun aard complexer zijn – kunnen worden aangepakt.

Ik wil een nieuw huis bouwen. Zijn er richtlijnen die ik kan volgen? 

U kunt contact met uw gemeente opnemen om na te gaan wat de meest actuele voorschriften zijn. Op dit moment worden nieuwe richtlijnen ontwikkeld die bepalen hoe huizen moeten worden gebouwd om aardbevingsbestendiger te zijn. De eerste versie van deze richtlijn wordt verwacht in deze zomer 2014.

Wat doen de inspectieteams?

NAM heeft deze inspectieteams ingericht om gebouwen te controleren op onder meer de stevigheid van schoorstenen, balkons en ornamenten aan de gevels. Wanneer de inspecteurs inschatten dat dit soort onderdelen onveilig kunnen zijn bij een aardbeving, wordt er met de eigenaar gezocht naar een oplossing.

Gaat NAM zomaar beslissen welke versterkingen voor ons huis nodig zijn? Mag ik daar zelf niets over zeggen? 

U blijft altijd als eigenaar van uw woning opdrachtgever over wat er wel of niet gebeurt bij uw huis. Alles wat wij voorstellen of adviseren gaat in overleg met u. Lees hier meer over bouwkundig versterken.

Gaan jullie mensen met achterstallig onderhoud hier op aanspreken?

In overleg met een eigenaar bespreken wij welke risico’s een eigenaar loopt door achterstallig onderhoud. Het gaat dan niet alleen om het risico bij een aardbeving, maar bijvoorbeeld ook bij zware windkracht. In overleg met een eigenaar bespreken we wat NAM kan bieden en wat een eigenaar zelf kan doen om de veiligheid te vergroten.

Jullie hebben huizen gekocht voor het project bouwkundig versterken. Wat zijn hiervoor de criteria? 

De twee testwoningen moesten aan een aantal technische en bouwkundige eisen voldoen. Lees daar hier meer over.

Waarom beginnen jullie in het dorp Loppersum met versterken/onderzoek/inspectie?

Omdat uit onderzoek blijkt dat dit gebied het meest gevoelig is voor aardbevingen. Daarnaast worden alle belangrijke gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen, etcetera in een straal van 15 km rond Loppersum in 2015 geïnspecteerd.

Ik maak me zorgen om mijn schoorsteen/balkon/ornament, wat moet ik dan doen?

Als u zich daar zorgen over maakt dan kunt u contact opnemen met NAM op telefoonnummer 0592 362100. Lees hier meer over de inspectieteams.

Is de school van mijn kinderen veilig?

De twee scholen in Loppersum zijn geïnspecteerd en er is daar geen aanleiding om tijdelijke maatregelen te treffen vanwege een onveilige situatie. In 2014 gaan we meer scholen inspecteren. Niet omdat scholen veiliger of onveiliger zijn dan woonhuizen, maar omdat we snappen dat u daar snel antwoord op wilt hebben.

Het inspectieteam kijkt naar veiligheid. Dat heeft de schade-expert ook gedaan. Heeft hij zijn werk dan niet goed gedaan? 

Nee, dat is niet het geval. De schade-expert en de inspecteur van ARUP kijken als het ware beide door een andere ‘aardbevingsbril’. De schade-expert kijkt naar de gerapporteerde schade en of dit een acute onveilige situatie geeft. Bijvoorbeeld dat een gescheurde latei boven uw raam elk moment kan loslaten. De inspecteur van het inspectieteam maakt een inschatting van wat er met een gebouw zou kunnen gebeuren als er zich een zwaardere beving voordoet.