Ruim 30 ondernemers uit de bouw, waarvan sommigen zich hebben verenigd in een samenwerkingsverband, hebben zich aangemeld voor de ontwerpconsultatie. Zij delen hun innovatieve oplossingen om gebouwen in Noordoost-Groningen op grote schaal aardbevingsbestendiger te maken. In totaal worden 22 ideeën voor versterkende maatregelen voorgelegd aan de jury. Daarvan komen 17 inzendingen van partijen uit de drie noordelijke provincies.

Ideeën konden tot dinsdag 21 oktober worden aangeleverd. Naast de bestaande technieken voor het versterken van gebouwen, is voor de langere termijn innovatie en kennisgroei essentieel. De ontwerpconsultatie brengt het uitwerken van innovatieve ideeën in een stroomversnelling. In 2015 worden de winnende concepten toegepast in testwoningen.

De komende weken zal de jury zich buigen over de ingezonden voorstellen. De inzenders van de beste voorstellen wordt gevraagd hun oplossing eind november a.s. te presenteren aan de jury. Vervolgens zal een aantal voorstellen verder worden ontwikkeld. Door ze toe te passen in de testwoningen kan de oplossing wetenschappelijk getoetst worden op ontwerp en uitvoering. Lees hier meer over de ontwerpconsultatie.

De ontwerpconsultatie is een aansprekend voorbeeld hoe de buitenwereld wordt betrokken bij het vinden van oplossingen voor de aardbevingsproblematiek. Gezamenlijk krijgen ingenieurs en constructeurs de complexiteit onder ogen en worden dilemma’s gedeeld. Doelstelling is om tot oplosssingen te komen die niet alleen technisch goed uitgedacht zijn, maar ook acceptabel zijn voor huiseigenaren in het aardbevingsgebied.

De denkkracht en innovativiteit van de bouwsector moet bijdragen aan een veiliger woonomgeving. NAM is zich ervan bewust dat de inwoners van Noordoost-Groningen gebaat zijn bij het gezamenlijk bedachte en gedragen oplossingen.