De oefening duurt de gehele avond, van 19 uur tot 22 uur. Het kan zijn dat omwonenden hier iets van merken; er wordt gebruik gemaakt van groot materieel en een groot aantal mensen.

De oefening is een samenwerking met de regionale brandweer. In Schoonebeek zijn 25 locaties en NAM heeft veilig werken hoog in het vaandel staan. Een 'droge' oefening heeft daarom grote meerwaarde. Op die manier weten alle betrokkenen wat hen te doen staat wanneer er daadwerkelijk een calamiteit gebeurt. Op maandag 8 september vindt opnieuw een soortgelijke oefening plaats.

Wij zullen er alles aan doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Mocht u toch nog (geluids-)hinder ondervinden dan kunt u direct bellen met onze controlekamer via telefoonnummer 0524-539450, maar ook kunt u ons een e-mail (NAM-SCC-Schoonebeek@shell.com) sturen, waarin u het tijdstip van de hinder of het geluid aangeeft.