De competitie is door CASOS in het leven geroepen en wordt gehouden onder de bedrijven die voor NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) werken. Doel is om steeds veiligere werkplekken te realiseren. Door best practices belangeloos tussen de bedrijven te delen, ontstaat versneld een veiliger werkplek. Het aantal inzendingen overtrof de verwachtingen en steeg met 20% ten opzichte van 2012. De prijs heeft een waarde van € 15000. 

Veilligheid-verhogende maatregelen

In de gas- en olieindustrie is veiligheid erg belangrijk. Elk incident moet worden voorkomen. Juryvoorzitter Van de Leemput, directeur van de NAM, is enthousiast over de ingezonden initiatieven: “Het realiseren van een veilige werkplek kan alleen als contractors en NAM een fundamenteel vertrouwen in elkaar hebben en beide transparant willen zijn. Dit openlijk delen en bespreken is daar een voorbeeld van.

Hierdoor maken we elkaar elke dag weer bewust van de risico’s die zich kunnen voordoen, beperken we incidenten tot een minimum en zorgen we ervoor dat we elke dag weer gezond aan het werk kunnen gaan. De wedstrijd daagt deelnemers uit om veiligheid-verhogende maatregelen met elkaar te delen en op een simpele en doeltreffende manier om te gaan met het wegnemen van risico’s.”

Mensgerichte oplossing in techniek

Het alleenstaand werken door medewerkers gebeurt op de meest uiteen lopende uren en plekken. Door voortschrijdende ontwikkeling en technologie zullen er in de nabije toekomst alleen maar meer alleenwerkende medewerkers zijn. Om er zeker van te zijn dat snel hulp kan worden geboden in noodgevallen, ontwikkelde Cofely in samenspraak met haar personeel deze app. De app is mensgericht want het lokaliseert en alarmeert in geval de monteur valt, en geeft een alarmmelding wanneer de medewerker zich niet binnen bepaalde tijd heeft gemeld. 

Wat is CASOS

CASOS (Contractor Alliance for Safety On Shell operations) is een groep van bedrijven die werkzaamheden uitvoeren voor NAM/SHELL en die zich inzetten en gezamenlijke inspanning leveren om te komen tot ongevalsvrije werkomgeving. Alle bedrijven die werkzaamheden uitvoeren voor de NAM/SHELL kunnen toetreden tot CASOS en worden verwacht lid te worden en actief te participeren in CASOS. CASOS fungeert als een platform voor alle contractors van NAM/SHELL, om samen de veiligheid te verhogen. Dit kan onder andere worden bereikt door het delen van informatie zoals dat met betrekking tot incidenten en risico’s, strategieën en resultaten.