Ingenieursbureau Arup en NAM roepen ondernemers in de bouw op om mee te denken over innovatieve oplossingen om gebouwen boven het Groningen-gasveld op grote schaal te versterken. Om alle kennis en expertise van de bouwsector zo goed mogelijk te benutten en concepten te ontwikkelen die bijdragen aan aardbevingsbestendiger bouw, schrijft Arup in opdracht van NAM een zogenoemde ontwerpconsultatie uit.

Inspireer ons met uw oplossing

Ingenieursbureau Arup en NAM toetsen de komende maanden bestaande versterkingstechnieken in testwoningen. Voor de langere termijn is echter innovatie en kennisontwikkeling nodig. Daarbij maken we graag gebruik van de reeds aanwezige kennis en expertise in de bouw. Met elkaar willen we methoden ontwikkelen en toetsen zodat gebouwen in Noordoost-Groningen sneller en beter versterkt kunnen worden.

Voorstellen die leiden tot aardbevingsbestendiger bouwen maken kans op een Design Award, waar ook een geldprijs aan verbonden is. Regionaal wordt al veel energie en denkkracht gestoken in oplossingen voor deze problematiek. Met de ontwerpconsultatie stimuleren we het uitwerken van deze ideeën tot bruikbare concepten. Een aantal ingezonden oplossingen zullen we verder ontwikkelen, toepassen en wetenschappelijk toetsen op ontwerp en uitvoering in de testwoningen.

Meer informatie en aanmelden

Heeft u oplossingen voor het bouwkundig versterken van bestaande bouw? Doe dan mee aan deze ontwerpconsultatie. Kijk voor meer informatie op www.ontwerpconsultatiegroningen.nl.

De ontwerpconsultatie zal formeel worden afgetrapt met een startbijeenkomst op dinsdag 2 september a.s. in De Plaats Melkema in Huizinge. U kunt zich hiervoor tot 27 augustus 2014 aanmelden: stuur een e-mail naar informatie@nam.nl, onder vermelding van de naam van uw organisatie en de namen van de (max. 2) vertegenwoordigers.

De ontwerpconsultatie is via een advertentie in regionale bladen en vakblad Cobouw onder de aandacht gebracht.