Vandaag, 26 september 2014,  heeft NAM de resultaten van de eerste analyses van de diepte van aardbevingen gepubliceerd. Het betreft tussentijdse resultaten van een onderzoek dat nog voorgezet wordt. Uit deze analyse blijkt dat de waargenomen metingen sterk lijken op simulaties van een aardbeving in, of direct boven of direct onder het gasveld.

Om de relatie tussen gaswinning, aardbevingen en de veiligheid boven de grond beter te begrijpen – zodat er eventueel maatregelen genomen kunnen worden – voert NAM verschillende onderzoeken uit. Het onderzoek met diepe geofoons’ heeft als doel om de diepte van de aardbevingen nauwkeurig in kaart te brengen. Dit is belangrijk, omdat de diepte van een aardbeving mede bepaalt hoe de bovengrond beweegt bij een aardbeving. Het bewegen van de bovengrond is de oorzaak van schade aan huizen en beïnvloedt dus ook de veiligheid van de bewoners.

In het najaar van 2013 heeft NAM tijdelijke diepe geofoons in twee putten (Zeerijp en Stedum) in gebruik genomen om de diepte van aardbevingen vast te stellen. Uit de eerste analyses blijkt dat de meetresultaten zeer complex zijn. Daardoor zijn de gebruikelijke analysemethoden niet toepasbaar. De oplossing is gevonden door de metingen van de diepe geofoons te vergelijken met simulaties van computermodellen.

Op deze manier zijn 32 bevingen, die in beide putten zijn opgevangen, geanalyseerd. Daaruit blijkt dat de waargenomen patronen sterk lijken op de computersimulaties van een aardbeving in, of direct boven of direct onder het gasveld. Anders gezegd, de geanalyseerde metingen verschillen sterk van de simulaties van een aardbeving die, bijvoorbeeld, 500 meter boven het Groningen-gasveld, of 500 meter beneden het Groningen-gasveld zou plaatsvinden.

Deze voortgangsrapportage kan nog geen definitief inzicht geven in de diepte van aardbevingen. Het onderzoek is nog in volle gang. Toekomstige (tussentijdse) resultaten worden ook gepubliceerd. De huidige resultaten worden gedeeld en besproken met het KNMI en andere onderzoekers. Het doel is om met de opgedane kennis alle metingen te analyseren. Daartoe moet de analysemethode minder bewerkelijk worden zodat dit automatisch kan plaatsvinden.

De tijdelijke geofoon opstellingen worden vervangen door permanente. De werkzaamheden hiervoor op de locatie Zeerijp zijn in volle gang. De locatie wordt in gereedheid gebracht voor de komst van een boortoren. De eerste boring start in oktober 2014, de tweede in het voorjaar van 2015 en duren beide ongeveer 75 dagen. Omwonenden worden regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van dit project.

Op Feiten & Cijfers worden de analyses van de diepe geofoons gepresenteerd. Zodra er meer analyses beschikbaar zijn, wordt dat daar verwerkt in de grafieken.