PdfDe verschillende stappen in de schadeafhandeling moeten helder zijn voor iedereen. Daarom is deze afhandeling nauwkeurig beschreven in de eerste versie van het schadeprotocol. Het protocol blijft onderwerp van continue verbetering, waartoe NAM in gesprek blijft met belanghebbenden.

Een aardbeving door gaswinning kan schade aan uw huis veroorzaken. U moet daarom kunnen vertrouwen op een zorgvuldige schadeafhandeling. Tot nu toe was deze procedure beschreven op onze website. Er was echter behoefte aan meer detail over hoe deze procedure en de beoordeling van schade plaatsvindt. Om daar aan te voldoen is het eerste Schadeprotocol opgesteld.

Schadeprotocol steeds verbeteren

Schadeherstel moet en kan steeds beter. Het protocol blijft daarom onderwerp van verbetering. Deze eerste versie van het Schadeprotocol is opgesteld na overleg met de onafhankelijke Raadsman, Leendert Klaassen, en de Technische Commissie Bodembeweging (TCbb). Op basis van overleg aan de Dialoogtafel, mogelijke ontwikkelingen op het gebied van schadeherstel en de nieuw op te richten uitvoeringsorganisatie, wordt het protocol in de toekomst aangepast.

Handboek Aardbevingsschade

Naast dit protocol is sinds begin van dit jaar ook een concept van het Handboek Aardbevingsschade in gebruik. Dit is een praktische handleiding voor schade-experts om aardbevingsschade te identificeren en te beoordelen. Voor aannemers beschrijft het Handboek manieren om de meest voorkomende aardbevingsschade te herstellen. Ook dit Handboek wordt in samenwerking met verschillende partijen en gebruikers ontwikkeld.