Toen vorig jaar bekend werd dat de NAM kantoorruimte zocht bij Anjum, speelde Werkgroep De Dobbe hierop in. De NAM werd benaderd om te bekijken of in de kern van Anjum een dergelijke ontwikkeling kon plaatsvinden. Het voorstel is nu om het bestaande gemeenschapscentrum De Dobbe te slopen en een inpasbaar plan te maken op basis van nieuwbouw waarbij de huidige kerkzaal blijft bestaan.

Dit nieuwe onderkomen biedt plaats aan een artsenpraktijk, de MFA en een NAM-kantoor. Zowel de gemeente Dongeradeel en de provincie Fryslân staan hier positief tegenover. De plannen zijn uitgewerkt door Adema Architecten voor de MFA en TWA architecten in samenwerking met Kwint voor het gedeelte van de NAM.

De plannen werden in De Dobbe op woensdagavond 2 juli gepresenteerd aan de bewoners van Anjum en omgeving en aan de gemeenteraad. Door nieuwbouw kan het complex veel efficiënter worden ingedeeld en bovendien duurzaam gebouwd. De NAM zal in dit ontwerp een kantoorruimte realiseren en een deel van de MFA-ruimte huren, zoals de foyer, facilitaire ruimtes en de grote zaal.

De MFA biedt verder plaats aan onder andere een fysiopraktijk, een medisch pedicure, een kapper, de thuiszorg, een kinderdagverblijf en een geldautomaat. De artsenpraktijk komt op de hoek Pfeiferbuorren/Mounebuorren met een verbinding naar de MFA. Een en ander werd duidelijk gemaakt middels posters en een maquette. Vrijwel alle bezoekers reageerden enthousiast op de gepresenteerde plannen.

De komst van het NAM-kantoor effent de weg voor een vernieuwd dorpscentrum en zal ook werkgelegenheid naar de regio brengen. Een ontwikkeling die de Werkgroep zeer toejuicht. De Werkgroep gaat er van uit dat dit prachtige en unieke project een haalbaar plan is. De leden vertrouwen erop dat alle subsidieverstrekkers meegaan in deze plannen en dat de benodigde vergunningen op tijd zullen worden verkregen. Ook vertrouwt de Werkgroep erop dat de NAM-directie en Ondernemingsraad akkoord gaan.

Zie ook de pdf 'Zicht vanaf de Eendracht'