Hoe kunnen flats in Noordoost-Groningen het best worden versterkt om beter bestand te zijn tegen aardbevingen door gaswinning? Voor een antwoord op deze vraag stelden bewoners en woningbouwcorporatie Acantus de Dijkzichtflat in Delfzijl beschikbaar voor een bouwkundig onderzoek. NAM onderzoekt voor verschillende typen gebouwen welke versterkingsmaatregelen eventueel nodig zijn. Met dit onderzoek in de Dijkzichtflat kan veel geleerd worden over hoogbouw in de regio.

Onderzoek naar hoogbouw
Het onderzoek naar de Dijkzichtflat bestaat uit verschillende onderdelen. Ten eerste werden de bouwtekeningen en informatie over de fundering bestudeerd. Vervolgens verrichtten bouwkundigen 24 juni 2014 een onderzoek in de flat zelf. De bouwkundigen hebben onder andere gekeken naar hoe de vloeren aan de muren zijn bevestigd en hoe de balkons zijn bevestigd aan het gebouw. Daarnaast boden drie huurders NAM de gelegenheid hun appartement binnen in te meten. De komende maanden worden verschillende rekenmodellen op deze gegevens toegepast, om te zien of én hoe hoogbouw het beste versterkt kan worden. Het onderzoek aan de Dijkzichtflat in Delfzijl draagt daarmee bij aan algemene kennis over bouwkundig versterken.

Verschillende typen gebouwen
In het kerngebied waar de meeste en zwaarste aardbevingen plaatsvinden, staat relatief weinig hoogbouw. Naast het bouwkundig onderzoek naar hoogbouw richt het project bouwkundig versterken  zich daarom ook op typen gebouwen die vaker voorkomen in het kerngebied zoals rijtjeshuizen, twee-onder-een-kap, vrijstaand etc. Van deze veel voorkomende typen test NAM de manieren waarop deze versterkt kunnen worden.

Bouwkundig versterken
Op grote schaal gebouwen in Noordoost-Groningen bouwkundig versterken moet zorgvuldig gebeuren.

Hoe pakt NAM dit aan?

BOUWKUNDIG VERSTERKEN

In 2014 gaan we verder aan de slag in de testwoningen en is het inspectieteam actief in het kerngebied. Daarnaast plaatsen we gebouwsensoren om nog beter inzicht te krijgen in de gevolgen van aardbevingen voor gebouwen. In 2015 volgen dan bouwkundige versterkingen op grotere schaal. Hierin heeft de uitvoeringsorganisatie een centrale rol. Deze specialistische organisatie moet onder meer schadeafhandeling en het versterken van gebouwen uitvoeren, op meer afstand van NAM. De Dialoogtafel in Groningen, de Technische Commissie Bodembeweging (TCBB) en de Onafhankelijk Raadsman zijn daarom een marktconsultatie gestart om de juiste partij hiervoor te kunnen selecteren.