In 2014 gaan we verder aan de slag in de testwoningen en is het inspectieteam actief in het kerngebied. Daarnaast plaatsen we gebouwsensoren om nog beter inzicht te krijgen in de gevolgen van aardbevingen voor gebouwen. In 2015 volgen dan bouwkundige versterkingen op grotere schaal. Hierin heeft de uitvoeringsorganisatie een centrale rol. Deze specialistische organisatie moet onder meer schadeafhandeling en het versterken van gebouwen uitvoeren, op meer afstand van NAM. De Dialoogtafel in Groningen, de Technische Commissie Bodembeweging (TCBB) en de Onafhankelijk Raadsman zijn daarom een marktconsultatie gestart om de juiste partij hiervoor te kunnen selecteren.