Gasproductie eerste helft 2014
Tot en met juni 2014 is er 23,02 miljard m3 aardgas geproduceerd uit het Groningen-Gasveld. Dat is 23% minder dan vorig jaar in de eerste helft van het jaar. Hiermee blijft NAM binnen de kaders rondom de productiebeperkingen in het conceptbesluit van minister Kamp van Economische Zaken. Een warme winter en een zacht voorjaar zijn belangrijke factoren naast de opgelegde productiebeperking voor deze verminderde productie. Onderstaande tabel geeft inzicht in de productiecijfers, meer gedetailleerde informatie per cluster is terug te vinden op Feiten & Cijfers.

Achtergrond
Op 17 januari 2014 presenteerde minister Kamp van het ministerie van Economische Zaken het voorgenomen kabinetsbesluit over de toekomst van gaswinning uit het Groningen-gasveld. Inmiddels is er een ontwerpbesluit. Het ontwerpbesluit omvat een breed pakket aan maatregelen gericht op veiligheid, leefbaarheid en versterking van de regionale economie. Ook geeft het ontwerpbesluit twee aanwijzingen over de beperking van gasproductie uit het Groningen-gasveld:

1. De totale jaarproductie is beperkt tot 42,5 miljard m3 in 2014 en 2015 en tot 40 miljard m3 in 2016
2. De productie uit vijf productielocaties rond Loppersum wordt in deze jaren beperkt tot 3 miljard m3 per jaar.

De clusters waaruit aardgas wordt gewonnen
NAM heeft 20 clusters waar aardgas uit wordt gewonnen (zie illustratie). Direct na aankondiging van het voorgenomen kabinetsbesluit (17 januari 2014) heeft NAM de productie uit de vijf productielocaties rond Loppersum verminderd. Aangezien er een harde bovengrens is aan de totale jaarproductie uit het Groningen-gasveld is de productiestijging in de overige clusters beperkt. Er zijn wel verschillen per cluster in toename en dit kan per maand variëren. Dit heeft te maken met operationele omstandigheden, onderhoudswerkzaamheden, beschikbaarheid van putten en marktvraag.

Bijzondere productielocatie: Eemskanaal
Productielocatie Eemskanaal is om meerdere redenen bijzonder. Het aardgas dat door de Eemskanaal cluster geproduceerd wordt, heeft een hogere calorische waarde dan het Groningen gas (het bevat minder stikstof en geeft daardoor bij verbranding meer warmte). Dit betekent, dat dit gas moet worden gemengd met gas uit de rest van het Groningen-gasveld, om aan de kwaliteitseisen te voldoen. Dit menggas kwam in het verleden grotendeels uit de 5 Loppersum clusters. Door de productiebeperking voor deze 5 Loppersum clusters is er nog maar een beperkte mogelijkheid om Eemskanaal gas te mengen. Zonder enige beperking, heeft productielocatie Eemskanaal een productiecapaciteit van ongeveer 18 miljoen m3 per dag. Door de productiebeperking voor de 5 Loppersum clusters is de productiecapaciteit van de Eemskanaal cluster nu beperkt tot ongeveer 8 mln m3 per dag. Over de eerste 6 maanden van dit jaar heeft Eemskanaal per dag werd gemiddeld 7 mln m3 geproduceerd, ongeveer 8% minder dan gedurende de vergelijkbare periode in 2013. Dit betekent dat de beschikbare productiecapaciteit voor ongeveer 90% werd benut.

Deze 90% benutting wordt bepaald door de gasvraag voor Eemskanaal. Het gas dat door de Eemskanaal cluster wordt geproduceerd, wordt met name gebruikt om Noord-Holland van gas te voorzien, dit heeft te maken met aansluitingen op het gasunie-netwerk. Hierdoor speelt deze cluster en het bijbehorende overslagstation (overdrachtspunt van het gas naar Gasunie) een belangrijke rol in het aardgas transportnetwerk.

Effecten productiebeperking gaswinning
Het kabinetsbesluit heeft de verdeling van gasproductie over het Groningen-gasveld veranderd. De gevolgen voor de zogeheten seismische dreiging zijn uiteengezet door TNO en door NAM en besproken met de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen. Conclusie van beide rapporten is dat door het ontwerpbesluit van het Kabinet, tot en met 2016, de opbouw van compactie en de seismische dreigingsindicator in andere delen van het gasveld minder toeneemt dan de opbouw van compactie en de seismische dreigingsindicator rond Loppersum afneemt, ten opzichte van het ingediende Winningsplan van NAM. Het rapport staat hier.
Later publiceert NAM meer kaarten over hoe het aardbevingsrisico verdeeld is boven het Groningen-gasveld. Hiervoor worden nog aanvullende onderzoeken uitgevoerd.