Dinsdag 10 juni 2014 is in het gemeentehuis van Bedum een gebouwsensor geplaatst. Deze gebouwsensor verbetert het inzicht in de gevolgen van aardbevingen voor gebouwen. De meetgegevens van gebouwsensoren in publieke gebouwen kunnen op korte termijn ‘realtime’ worden gevolgd via de Feiten & Cijfers op NAMplatform.nl. In het gemeentehuis van Eemsmond wordt donderdag 12 juni 2014 de volgende sensor geplaatst.

De geplaatste gebouwsensor meet elke beweging van het gemeentehuis in Bedum. De sensor registreert bijvoorbeeld een deur die dichtvalt, een vrachtwagen die langsrijdt en dus ook een aardbeving. Elke aardbeving én het effect van een aardbeving op een gebouw wordt nauwkeurig gemeten. Dit verbetert het inzicht in het verband tussen aardbevingen en de veiligheid in huis.

Uitgebreid netwerk van gebouwsensoren
De plaatsing van de gebouwsensor in Bedum is het begin van de aanleg van een uitgebreid netwerk van 200 gebouwsensoren boven het Groningen-gasveld. Om de gevolgen van aardbevingen voor gebouwen te onderzoeken plaatst TNO, in opdracht van NAM, de komende tijd zo’n 200 gebouwsensoren. Eerst worden de gebouwsensoren bij gemeentehuizen geïnstalleerd. Daarna volgt de plaatsing van sensoren bij bewoners van de regio. Gebouwsensoren registreren elke beweging van een gebouw. Met die kennis kan NAM nog beter bepalen hoe (en welke) gebouwen boven het Groningen-gasveld aardbevingbestendiger gemaakt moeten worden.

Meet- en monitoringsnetwerk
De gebouwsensoren zijn onderdeel van het meet- en monitoringsnetwerk, dat in 2014 verder wordt uitgebreid. NAM doet met behulp van honderden sensoren verder onderzoek naar aardbevingen door gaswinning en de (gevolgen van) trillingen aan de oppervlakte. Dit netwerk houdt tevens de ontwikkeling van risico’s van aardbevingen door gaswinning in de gaten.

Optimale meetgegevens
Circa 500 geïnteresseerde inwoners van Noordoost-Groningen meldden zich sinds april 2014 aan voor de plaatsing van een gratis gebouwsensor in de eigen woning. De sensoren zullen in diverse gemeenten en in verschillende typen huizen en gebouwen worden geplaatst. Een goede spreiding van de gebouwsensoren draagt bij aan een beter beeld hoe verschillende typen gebouwen reageren op de kracht die vrijkomt bij een aardbeving. Ook geeft het netwerk van gebouwsensoren inzicht in de locatie waar een aardbeving plaatsvindt.

Voor een optimale spreiding van het netwerk, werkt TNO momenteel nog aan een zorgvuldige selectie van adressen uit het totaal aantal aanmeldingen. Na afronding van deze selectie, naar verwachting in de tweede week van juni 2014, ontvangen bewoners die zich hebben aangemeld een brief of zij zijn geselecteerd voor de plaatsing van een sensor. Bewoners kunnen zich inmiddels niet meer aanmelden voor een gratis gebouwsensor.

Meetgegevens van Bedum
U kunt op korte termijn de meetgegevens van de gebouwsensor in het gemeentehuis in Bedum en andere gemeentehuizen dagelijks ‘realtime’ volgen via de Feiten & Cijfers op NAMplatform.nl. U leest op deze website ook meer informatie over het netwerk van gebouwsensoren.