Ook de gebouwsensor in het gemeentehuis van Loppersum registreerde de aardbeving van dinsdag 18 maart om 22:15 uur bij Rottum. Door deze beving met een kracht van 2.1 op de Schaal van Richter, kwam 13 kilometer verderop het gemeentehuis licht in beweging. NAM laat gebouwsensoren plaatsen om meer inzicht te krijgen in de sterkte van gebouwen bij aardbevingen.

De beweging van het gemeentehuis is weergegeven in onderstaande grafiek. De waarden Snelheid en Versnelling geven de beweging van het pand weer. Er werd een maximale snelheid gemeten van 0,28 millimeter per seconde en een maximale versnelling van 0,0089 meter per seconde in het kwadraat. De groene en rode lijn geven een horizontale beweging van de sensor weer, de blauwe de verticale beweging. De waargenomen trilling duurde ongeveer 2 seconden.

Een gebouwsensor meet zeer nauwkeurig de versnelling van een gebouw in meter per seconde in het kwadraat (m/s2). De versnelling is de verandering van de bewegingssnelheid van het gebouw. Van deze waarde wordt de snelheid in millimeter per seconde (mm/s) afgeleid.

De meting van de gebouwsensor tijdens de beving, levert waardevolle informatie op. Bijvoorbeeld over de belasting op de fundering van een gebouw. Zo kunnen onderzoekers een verband leggen tussen de aardbeving, de beweging van het gebouw en de gevolgen hiervan. Hierdoor krijgen we een beter inzicht in de manieren om gebouwen zo goed mogelijk bouwkundig te versterken.

Er zijn overigens meerdere metingen bij verschillende typen gebouwen nodig om meer inzicht te krijgen in de effecten van aardbevingen op gebouwen. We kunnen (nog) geen conclusies trekken op basis van deze individuele meting.

Uitbreiding meet- en monitoringsnetwerk
Het registreren van bewegingen van gebouwen, met behulp van gebouwsensoren, is onderdeel van een grootschalig meet- en monitoringsprogramma van NAM. NAM zet hiervoor een netwerk van 200 gebouwsensoren op in en rond Loppersum, het gebied waar de meeste aardbevingen optreden.

Door meer onderzoek krijgen we beter inzicht in de gevolgen van gaswinning uit het Groningen-gasveld. We willen de onzekerheden rond aardbevingen verkleinen, door meer én betere informatie te verzamelen. Deskundige instanties analyseren alle meetresultaten. NAM zal de uitkomsten hiervan verwerken in het nieuwe Winningsplan 2016.
Volg hier live de metingen van de gebouwsensor in het gemeentehuis in Loppersum.