De beide diepe geofoon-lijnen die in de putten van de NAM-locaties Stedum en Zeerijp hangen, zijn na onderhoud en reparatie weer volledig in bedrijf. De geofoons zijn bijzonder omdat ze op een diepte van drie kilometer zelfs heel lichte bewegingen in de ondergrond kunnen registreren. De geofoons staan in verbinding met opnameapparatuur boven de grond. Het KNMI heeft inzage in de gegevens en doet een kwaliteitscontrole. De kennis die hiermee verkregen wordt, kan hopelijk gebruikt worden om de werking van de bodem beter te begrijpen. In ieder geval kan op deze manier beter bepaald worden op welke diepte de aardbevingen precies plaatsvinden. De eerste verkregen gegevens staan hier gepubliceerd.

NAM heeft in het najaar van 2013 op haar locaties in Stedum en Zeerijp tijdelijke diepe geofoons geplaatst op drie kilometer diepte in de zandsteenlaag die het aardgas bevat. De diepe geofoons in de observatieput bij Stedum zijn gestart met registreren op 12 oktober 2013, maar zijn daar rond 24 december mee gestopt als gevolg van kortsluiting in de datatransmissiekabel. De geofoons in de observatieput bij Zeerijp zijn gestart met registreren op 21 november 2013 en hebben – afgezien van korte onderhoudsperioden – goed gefunctioneerd.

Eind 2014 worden de huidige diepe geofoons vervangen door geofoons in een meer robuuste opstelling. Hiervoor worden op de locatie in Zeerijp twee nieuwe putten geboord.