“Ik ben verheugd over mijn benoeming bij NAM en zie uit naar de samenwerking met de collega’s bij NAM en alle stakeholders in de gebieden waar wij actief zijn”, aldus Schotman. Hij volgt de huidige NAM-directeur Bart van de Leemput op die nu vijf jaar leiding geeft aan het olie- en gaswinningsbedrijf. Van de Leemput maakt een nieuwe stap binnen het Shell concern, als Executive Vice President Operated Assets Upstream International wordt hij verantwoordelijk voor alle door Shell aangestuurde ‘upstream’ activiteiten.

Gerald Schotman studeerde civiele techniek aan de Technische Universiteit in Delft en kwam in 1985 als ingenieur-onderzoeker werken bij Shell in Rijswijk. Daarna vervulde hij diverse technische en commerciële functies in het buitenland en werkte aan opdrachten in het Verenigd Koninkrijk, Brunei en Oman tot zijn benoeming in 2006 als Vice President Strategy binnen het Shell onderdeel Exploration & Production. In 2009 werd hij Chief Technology Officer en Executive Vice President Innovatie en Research & Development van Shell. Deze laatste twee functies heeft hij vanuit Nederland ingevuld.

Gerald Schotman is getrouwd en heeft drie zoons.

* De benoeming van Schotman is onderwerp van een formele adviesaanvraag die recent is ingediend bij de NAM Ondernemingsraad